home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Welkom op de website van de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Wij zijn een van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

orde van dienst 10 september 2017

Zondag 10 september 2017

Kerkproeverij

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger: Ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: Dirma Redelijkheid-Gerritse

Lector: Mariska Roozendaal

Organist: Hans Houtman

 

VOOR HET EERST?

Voor het eerst of na lange tijd weer in de kerk? Of bent u of jij er elke week? We zijn hier allemaal te gast bij God. Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven. Op deze orde van dienst, een soort programma van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren. De liederen worden geprojecteerd op de beamer. De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel.

Muziek: Variaties op Psalm 100- J. Niewenhuijse (1941-2008)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: 100:1,2 (Juich God toe)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Inleiding

Gebed om ontferming, gevolgd door loflied Liedboek 216 (Dit is een morgen)

Moment met de kinderen

 

Kinderlied Liedboek 186 (Het lied van Zacheüs)

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners zijn welkom bij de tienerdienst.

 

Gebed (om de leiding van de Heilige Geest)

 

Schriftlezing: Lukas 19: 1-10

 

Zingen: Psalm 139: 1,2

 

Preek

 

Muziek: Improvisatie ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (vleugel)

 

Zingen: Ionabundel 40 (Wil je opstaan en mij volgen) Couplet 1 en 2 solo Gelske van der Duin, 4 en 5 allen

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecte en mededelingen

 

COLLECTES De eerste collecte is voor algemene kosten die de Diakonie maakt om haar werk te kunnen doen. De voornaamste taak van de Diakonie is hulp bieden aan wie dat nodig heeft, plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Ophalen van de collecte

 

Zingen: Liedboek 416 (Ga met God)

 

Wegzending en Zegen

 

Gevolgd door het zingen van drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Blijf na de dienst gezellig koffie drinken, buiten of in De Voorhof.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur is er in deze kerk ook nog een dienst. Dit is een korte, meditatieve viering in het koor van de kerk.  Ds. Carel van der Meij is de voorganger.

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Dinsdag 12 september, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €,  wijn 1,50 €, sap 1,00 €.

U kunt zich alleen vandaag nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven.

 

Volgende week Startzondag

Zondag 17 september is er om 10:00 uur een bijzondere dienst met daarna allerlei activiteiten en een lunch. Van harte welkom!

 

Bijbellezen

Dinsdag 19 sept. 20:00 uur en woensdag 20 sept 10:00 uur o.l.v. ds. Schormans in de Voorhof.

 

Lezing over getallen in de Bijbel

Woensdag 20 september 14:00 uur door ds. E. van Rooijen uit Bleiswijk, organisatie Confessionele Vereniging.

 

ABC-Cursus Christelijk geloof

Start van deze cursus woensdag 27 september 20:00 uur in de Voorhof.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie:

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

www.oudekerkvoorburg.nl

 

facebook.com/martinigemeentevoorburg