home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Welkom op de website van de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Wij zijn een van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

orde van dienst 7 oktober 2018

Orde van dienst zondag 7 oktober 2018

Oude of Martinikerk te Voorburg

- Israëlzondag-

                Loelav (loofhuttenfeest)

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Thilly Walvoort-van Leeuwen
Lector:                                   Paula van Essen

Organist:                              Hans Houtman

Orgelspel: Aria: 'Verlosser vriend, o hoop en lust’- F. Asma (1912-1984)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Zingen: Psalm 124:1,3,4 (laat Israël nu zeggen blij van geest)

 

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- psalm 51:5 (Schep in mij God..)

 

De tien geboden

 

Zingen: Psalm 119: 21 (De wet o Heer, die Gij…)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Kinderlied HH 382, (Lees je bijbel, bid elke dag)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

Dat je groeien mag, dat je groeien mag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. Voor de tieners is er tienerdienst over het loofhuttenfeest)

 

Schriftlezing: Nehemia 8: 1-5, 10-19

 

Zingen: NLB 175:1,2 (Wij hebben een sterke stad)

 

Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5

 

Zingen: NLB 175:3,4

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Orgelspel Antienne- A. L. Lepage (1852-1906)

 

NLB 770: 1,2,4 (De Here, de heerser der aarde)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor Kerk en Israël. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Psalm 89:7 (Hoe zalig is het volk)(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

 

Orgelspel Präludium und Fuge C-Dur- G. Böhm (1661-1733)

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

 

20+ lunch na de dienst

Na afloop van de dienst is er een lunch voor de groep 20+ onder leiding van Dirma Redelijkheid en ds. Schormans. Heb je geen uitnodiging ontvangen en ben je (ongeveer) tussen de 20 en 30 jaar oud: van harte welkom!

 

Avonddienst

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. B. Plaisier voor. U bent van harte  welkom!

 

Vorming en toerusting

  • Dinsdag 9 okt 10:00 Bijbelkring Tekst van de week o.l.v. ds. Marchand in de Voorhof
  • Donderdag 11 okt 19:45 Eerste avond van de Kring ‘Hemels Graafwerk’ bij Rick en Marielouise Slettenhaar, Laan van Haagvliet 9. Er is nog plaats voor 3 personen. Ook ouderen van harte welkom! Opgave bij familie Slettenhaar: 06-51234798
  • Zaterdag 13 okt 20:00 Benefiet concert Voorburgs Operakoor
  • Zondag 14 okt 11:30-13:30 Lunch voor kinderen en ouders

Samen eten

Aanstaande dinsdag, 9 oktober, is er weer een maaltijd in de Voorhof. Inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Busreisje voor senioren
Woensdag 10 oktober is het busreisje voor senioren, georganiseerd door de diaconie. Hebt u nog vragen, wend u dan tot: Germa Nauta  tel. 386 61 52 ; mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Willemine de Villeneuve      tel. 319 29 72 / 06-20979652 ; mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Amnesty groep Leidschendam - Voorburg zet zich al 45 jaar in voor mensen die ten onrechte vervolgd worden. Dat is geen feest, maar het is wel belangrijk om hierbij stil te staan. Daarom wordt op woensdag 10 oktober een thema-avond georganiseerd voor ieder die het werk van Amnesty een warm hart toedraagt. Centraal staat het thema: "een veilige haven? Rechten van kinderen van asielzoekers in Nederland. De film "vergeet mij niet"wordt getoond en er is een panel-discussie. Dit vindt plaats in Theater Ludens in Voorburg. Inloop 19.30 uur en afsluiting rond 22.00 uur. Hartelijk welkom !

Benefiet Concert

Zaterdag 13 oktober geeft het Voorburg Operakoor o.l.v. Peter Janka een concert in onze kerk. De entree van 7,50 € komt geheel ten goede aan de restauratie van de Toren.

U kunt genieten van een grote variatie van muziekstukken met medewerking van Natasja Douma aan de vleugel en de sopraan Marian Volkert als soliste. Enkele voorbeelden:

-      Idomeneo van Mozart: Placido é el mar

-      Nabucco van Verdi: Assyria en Slavenkoor

-      Cantate 147van Bach: Wohl mir dass ich Jesum habe

-      De operette van Eduard Künneke: Glückliche Reise

-      Sound of Music: Edelweis

-      Carousel: You´ll never walk alone

Voor in de agenda:
Zondag 14 okt                      Godly Play “De koopman en de                                      parel”

Zondag 14 okt                      11:30-13:30 Lunch voor kinderen                                  en ouders

Maandag 15 okt                  19:00 Tienercatechese

Dinsdag 16 okt                     20:00 ABC-Cursus

Woensdag 17 okt                10:00 Leerhuis

Donderdag 18 okt               20:00 Bijbelkring

Zaterdag 20 okt                   20:00 Orgelconcert door Jan                                           Hage

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.