home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Welkom op de website van de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Wij zijn een van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

orde van dienst 9 december 2018

Orde van dienst 9 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          2e zondag van de Advent-

Voorganger:                      Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:   Maurits Assink
Lector:                                 Alewijn Schouten          

Organist:                             Hans Houtman

               

De liturgische schikking bestaat uit twee grote witte bloemen: symbool voor de engelen. Een bloem staat in de aarde, een in het water: symbool voor de engel die met een voet op de aarde staat en met een voet in het water. Bij de schikking een geopend boek of boekrol.

Orgelspel voor de dienst Von Gott will ich nicht lassen (melodie: Verwacht de komst des Heren), BWV 658- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Aansteken van de adventskaars

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 72:1,3

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- NLB 441: 5 (niets dreef U uit den hoge)

Lezing van het gebod

NLB 439:1,2 (verwacht de komst des Heren)

Met en voor de kinderen:

Kinderadventslied: ‘Daar gaan we naar toe!’

2. Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de  toekomst lijkt dichtbij.

Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?

Geef ons alsjeblieft een tweede hint! 

Waar gaan we naar toe?

 

Ik zie, ik zie een onderdrukt en kwetsbaar volk.

Maar God geeft troost en hoop in bange nachten.

Het volk weet dat Hij komt en het kan haast niet wachten.

Klein wordt groot. Traan wordt troost. God blijft God

 

Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de toekomst lijkt dichtbij.

Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe?

Maar een ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.

Een ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!

 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Eerste Schriftlezing Maleachi 3:1-5

 

Zingen: Psalm 18: 2

 

Tweede Schriftlezing Openbaring 10

 

Zingen: Psalm 18:4

 

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Andante religioso, uit Sonate IV, Op. 65- F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

 

Lied NLB 441:6,10 (Schrijf mensen in uw harten…)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

De 1e collectie is voor de kerstgroeten.

Met kerst bezorgen we bij ouderen en andere mensen die daarvoor in aanmerking komen, een kleine attentie. Het is een eenvoudig gebaar maar deze groet wordt warm ontvangen, vooral omdat het vaak aan huis gebonden mensen betreft. De  2e collecte is voor de Kerk in Voorburg.

 

 

Inzameling van de gaven

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande): NLB 444 (Nu daagt het in het oosten)

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                 

Orgelspel Von Gott will ich nicht lassen (melodie: Verwacht de komst des Heren), BuxWV 220, 221- D. Buxtehude (1637-1707)

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Amnesty International

Na de dienst kunt u bij de Amnesty-stand in de Voorhof een petitie tekenen voor twee journalisten die in Myanmar gevangen zijn gezet omdat zij berichtten over het militaire optreden tegen de Rohingya.

 

Muzikale vesper vanavond 19:00 uur

Behalve een overweging zal er ook veel muzikaals te beluisteren zijn:

v  een sonate voor fluit en orgel

v  aria’s uit de Messiah en het Weihnachtsoratorium

Voorganger en liturg: ds. Adrie Sterrenburg,

Organist: Hans Houtman

Gelske van der Duin, alt, en Kees Alers, fluit

 

Hulp gevraagd voor de autodienst!

De autodienst is dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs. Enkele chauffeurs zijn uitgevallen, terwijl er nieuwe mensen zijn die opgehaald willen worden. Wilt u helpen?

Informatie bij Jaap Geluk, tel. 3479374.

 

Bezoek aan huis

De leden van de bezoekgroep komen 14 december van 10 tot 11.30 bij elkaar en zoeken uitbreiding.

Wilt u ook 1 - 3 gemeenteleden regelmatig thuis opzoeken voor een goed/gezellig gesprek en een kop koffie/thee? Of doet u dat al en wilt u op deze bijeenkomst komen? Of kent u mensen die een geregeld bezoek op prijs stellen?

Meld dit dan bij Bep van Sloten 0646004774 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Middaggebed

Donderdag 6 december zijn we begonnen met het middaggebed. Voortaan elke donderdag van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een half uur van rust,  gebed en muziek. Wees welkom!

 

Samen eten in de Voorhof

De laatste gelegenheid in 2018: dinsdag 9 december, inloop vanaf 17:15, aanvang 17:45, einde 19:30.. Geef je vandaag nog op bij Gerda van der Hoeven.

 

Oecumenische Adventsvieringen

Woensdagavond 12 en 19 december van 19.30 tot 20.00 uur een korte viering zijn in de dagkapel van de St. Martinusparochie. Namens onze kerk werken Effie Andrée Wiltens en Adriënne  van Mourik daaraan mee. U bent van harte uitgenodigd (een van) deze vieringen bij te wonen. Thema 12 dec: ‘Bevrijding door het Licht’.

 

Orgelconcert

Zaterdag 15 december, aanvang 20:00 uur orgelconcert door Arjan Versluis, met improvisaties en samenzang van advents- en kerstliederen.

Toegang 8 € (tot 16 jaar gratis) en daarvoor krijgt u ook nog een gratis drankje na afloop.

 

Bericht van de diaconie

De begroting 2019, Jaarrekening 2017 en bijbehorend jaarverslag van de diaconie liggen ter visie in De Voorhof. U kunt uiterlijk 10 december uw reactie richten aan Secretaris College van Diakenen, bij voorkeur per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post p/a Kerkelijk Bureau, Bruijnings Ingenhoeslaan 2 2273 KR Voorburg.

 

Kerstviering senioren

Op donderdagmiddag 13 december vindt hier in de kerk van 14.00 uur tot 17.00 uur de ontmoeting met adventsviering plaats voor onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Informatie bij Germa Nauta of Willemine de Villeneuve.

 

Hulp gevraagd bij het halen en brengen van deelnemers met de auto, en bij de voorbereiding  van deze dag (bijv. hapjes klaarmaken en/of de kerkzaal in orde te brengen, vooraf en na afloop).

Vorming en toerusting

 • zo 9 dec. 20:00 Gemeentegroeigroep bij Jeanette
 • ma 10 dec. 19:00 Tienercatechese
 • di 11 dec. 20:00 ABC-cursus
 • do 13 dec. 19:45 kring Hemels Graafwerk

Voor de agenda

 • zo 16 dec. 12:00 Lunchconcert Open Podium in de Koningkerk
 • Zo 16 dec. 19:00 vesper m.m.v. Martini Ensemble olv Jeroen Bosman
 • di 18 dec. Bijbelkring Tekst van de week
 • wo 19 dec. 19:30-20:00 Oecumenische Adventsviering Sint Martinuskerk Dagkapel
 • do 20 dec. 12:00-12:30 Middaggebed
 • zo 23 dec. 16:00 uur kerstviering voor de kinderen