home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

liturgische schikkingen Pasen 2014

Bijgaand de foto's van de bloemstuk voor de dienst van 9 maart.

9maart2014Naar aanleiding van het schriftgedeelte uit Matteüs 4 vers 1: 11 is de liturgische schikking gemaakt. De woestijn wordt uitgebeeld door een schaal met zand maar een engel houdt de wacht. Er liggen stenen en brood.

De bloemschikking is die van verwachting als voorteken van de veertigdagentijd en daarom op een paars kleed.
 
 
 
 
 
 16mrt2014
 
 
Bloemstuk op 16 maart:
Naar aanleiding van het schriftgedeelte uit Matteüs 21 vers 10: 17. Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een
heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.
 
 
 
Bloemstuk op 23 maart
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we de hoeksteen
 
bloemstuk 23-3Hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig

Onopvallend is daar de hoeksteen
dragend
sterk
stil

Trouwe God
overkom ons met Uw stille kracht

 

 Bloemstuk op 30 maart
Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt. In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.

liturgisch bloemschikken4aAls teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn. Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.
 
Vragen
ze dwingen
tot nadenken
 
Is Hij de Messias
de beloofde bevrijder?
 
Trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht
 
Bloemstuk 6 april:
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen.
‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Hoe anders zal het gaan.

We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven.
Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.
 
IMG 6368
Zomaar
is het gezegd:
‘ik niet
Nee, ik niet’
 
Toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht.

Stilte daalt neer. 
Trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid.
 
 
Bloemstuk 13 april Palmpasen
De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.

IMG 6374Donker   is     de nacht
stilte    vol angst 
laat deze beker  voorbijgaan
niet mijn –  Uw wil geschiede
 
Trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
 
stil
erbij blijven
 
 
 
 
 
Bloemstuk op 18 april, Goede Vrijdag:
 
IMG 6380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemstuk op 20 april, Pasen
IMG 6383Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
Stilte
weldadige stilte
daalt neer
 
licht
straalt
door de open poort
van het graf
 
Nieuw leven
bloeit