home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Activiteiten Maart 2019

 

       MAART 2019  
02 za 20:00 Concert Barok Ensemble Valiante info>> Oude Kerk
04 ma 10:00-12:00 De Voorhof is open voor een kopje koffie en een praatje info>> Oude Kerk 
05 di 14:00-16:00 Sanseveria info>> Oude Kerk Voorhof
06 wo 10:00-11:30 Leerhuis Brief aan de Christenen in Korinthe olv ds. Giel Schormans info>> Oude Kerk Voorhof
07 do 12:00-12:30 Middaggebed info>>  
07 do 20:00-21:30 Bijbelkring Brief aan de Christenen in Korinthe olv ds. Giel Schormans info>> Oude Kerk Voorhof
07 do 20:00-22:00 Leerhuis Spiritualiteit van Henri Nouwen, olv ds. Jan van der Wolf 2e avond, info>> Koningkerk
09 za 12:00-17:00 Gospel workshop voor vrouwen, waarna meezingen in de avonddienst van zondag 10 maart info>> Oude Kerk
10 zo 11:30 Staat u nog niet op de fotowand? Of is de foto niet naar uw zin? Dan is er nu nog een gelegenheid om een foto te laten maken. Oude Kerk Voorhof
10 zo 12:00 Lunch 20+ olv ds. Giel Schormans en Dirma Redelijkheid info>> Oude Kerk Voorhof
10 zo 19:00-20:00 Dienst voor Wereldgebedsdag en Internationale Wereld Vrouwendag, georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, met medewerking van adhoc Gospelkoor o.l.v. Edith Casteleyn info>> Oude Kerk
10 zo 20:00 Gemeentegroeigroep bij Hans en Joke info>>  
11 ma 20:00 Geloofskring info>>  
12 di 10:00-12:30 Bijbelkring "Tekst van de week" info>> Oude Kerk Voorhof
12 di 20:00 ABC-Cursus basiscursus christelijk geloof olv ds. Giel Schormans info>> Oude Kerk Voorhof
12 di 17:30 Maaltijd, inloop 17:15, start 17:45, aanmelden zie info>> Oude Kerk Voorhof
13 wo 19:30 Oecumenische viering in de veertigdagentijd  Dagkapel Sint Martinuskerk Oosteinde 56
14 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
14 do 20:00-22:00 Leerhuis Spiritualiteit van Henri Nouwen, olv ds. Jan van der Wolf, 3e avond, info>> Koningkerk
17 zo 11:30-13:30 Gemeentevergadering tbv beleidsplan, na de dienst Oude Kerk
18 ma 20:00 Kerkenraad vergadering Oude Kerk Voorhof
20 wo 19:30 Oecumenische viering in de veertigdagentijd  
20 wo 19:30 Agent of Grace, film over het leven van de Duitse theoloog en pastor Diettrich Bonhoeffer Koningkerk
21 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
23 za 20:00 Orgelconcert door Aarnoud de Groen info>> Oude Kerk
24 zo 12:00 Lunchgroep Jonge ouders info>> Oude Kerk Voorhof
24 zo 20:00 Gemeentegroeigroep bij Gerard info>>  
26 di 17:30 Maaltijd, inloop 17:15, start 17:45, aanmelden zie info>> Oude Kerk Voorhof
27 wo 10:00-11:30 Leerhuis Brief aan de Christenen in Korinthe olv ds. Giel Schormans info>> Oude Kerk Voorhof
27 wo 19:30 Oecumenische viering in de veertigdagentijd  
28 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
28 do 20:00-21:30 Bijbelkring info>>  
30 za 20:00 The Crucifixion van John Stainer, uitgevoerd door Projectkoor olv Jeroen Bosman, Andrew Wright orgel Koningkerk

Kerstconcert 26 december 2017

Kerstposter2017

Kerstbrief december 2016

WIJKGEMEENTE MARTINI VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE VOORBURG
KERSTBRIEF 2016

gloriaEr is een kind geboren op aarde

Ook dit jaar hopen we weer het feest van de geboorte van onze Heer met elkaar te vieren. In vele gezinnen worden voorbereidingen getroffen om er een mooi feest van te maken. Ook onze Oude of Martinikerk is weer in kerstsfeer gebracht, gereed om u te ontvangen in onze vieringen, de kroonluchters glanzen in volle glorie. De boom en de kerststerren ontbreken ook dit jaar niet. U wordt hierbij van harte uitgenodigd het Kerstfeest met ons mee te vieren, omdat er een kind geboren is op aarde!

Een bewogen tijd

Al eeuwenlang staat het Kerstfeest in het teken van vrede. Het feest houdt de hoop levend dat er ooit een tijd van vrede zal aanbreken. Niet iedereen is ervan overtuigd dat het ooit zover zal komen. En niet zonder reden. Iemand die er wel in geloofde was Franklin D. Roosevelt, de enige president van de Verenigde Staten van Amerika, die vier keer tot president gekozen is in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Wij hebben altijd vastgehouden aan de hoop, het geloof en de overtuiging dat er een beter leven is, een betere wereld, voorbij de horizon.” Met ‘voorbij de horizon’ bedoelde Roosevelt niet een hemels paradijs, maar een wereld waarin vrede en sociale gerechtigheid zou heersen. In zijn beroemde speech in januari 1941 formuleerde hij: “In de toekomstige dagen, die wij trachten veiliger te maken, kijken we uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële vrijheden, overal in de wereld: vrijheid van spreken en meningsuiting en vrijheid van godsdienst; vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.” Dit jaar was het 75 jaar geleden dat hij deze speech hield, waarbij we ons kunnen afvragen waar en wanneer we die ‘horizon’ voorbij zijn. Het optimisme van Roosevelt heeft inmiddels plaats gemaakt voor een wereldwijd pessimisme. Zijn programma van de Vier Vrijheden is eerder in zijn tegendeel komen te verkeren. De huidige chaotische toestand in de wereld en de wijze waarop de komende president van de VS, Donald Trump, daarover spreekt, lijken deze constatering te bevestigen. We leven in een bewogen tijd.

Leef in liefde met elkaar

De Bijbel leert ons vanuit een andere horizon te denken. Het goede denken en doen hebben we niet met onze geboorte mee gekregen. Dat moet je gegeven en geleerd worden, door je open te stellen voor God, die in het verborgene Zijn genade schenkt. Het meest in Zijn menswording, als daad van liefde. Een liefde die oproept tot wederliefde. In die liefde schuilt het geheim van een nieuwe horizon. Het feest van de geboorte van onze Heer bepaalt ons daarbij. Maar zijn geboorte roept ook de vraag in ons wakker, waarom God mens geworden is? Dat is de realiteit van de zonde en het schuldige kwaad van en tussen mensen, waardoor het zo is zoals het is op aarde. Vanwege die realiteit heeft God een daad gesteld. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3: 16). Het Kerstfeest wordt gekleurd door Goede Vrijdag en Pasen. Het kind in de kribbe is de gekruisigde en opgestane Heer. Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van vrede en gerechtigheid, is niet een onbereikbaar vergezicht, maar een wenkend perspectief. De christelijke horizon is in de kernboodschap van Jezus gegeven: Leef in liefde met elkaar, zoals Ik met jullie in liefde leef (Joh. 13:34)!

Een nieuw begin

Wat in het algemeen geldt, is ook op onze gemeente van toepassing. Het is ook aan ons om de vrede onder elkaar te bewaren en elkaar recht te doen. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, het is de Heer die ons verbindt. We hebben elkaar tot geschenk gekregen om met elkaar te bouwen aan een gemeenschap, die zich kenmerkt door liefde. Dat is een gave en opgave ineen. Zonder bouwers kan er immers niet gebouwd worden. Dat geldt wereldwijd, maar ook in het klein,  in onze eigen gemeente. Een uitnodiging om er met elkaar de schouders onder te zetten. Op dit moment liggen er te veel taken op te weinig schouders. Meer mensen zijn nodig om een bijdrage te leveren en zo samen gemeente te kunnen zijn en blijven. Er zijn op dit moment te weinig ouderlingen, diakenen en bezoekbrengers om alle wijkteams op de gewenste sterkte te brengen. Een aantal wijken heeft in het geheel geen bezetting. Dat moeten we niet willen met elkaar. Denkt u er onder de boom nog eens over na of u niet ook een taak op u kunt nemen. Wat zou het mooi zijn als we onze nieuwe predikanten kunnen verwelkomen met een volledige bezetting van de diaconale en pastorale groepen. Immers, onze gemeente staat in het nieuwe jaar een grote verandering te wachten. Op 12 maart a.s. zullen twee nieuwe predikanten, ds. Schormans en da. Marchand, aan onze gemeente worden verbonden. We verheugen ons erop hen te kunnen begroeten. Hiermee komt een einde aan een vacatureperiode van ruim twee jaar. Dit betekent voor de collega’s Koelewijn, Venemans en mijzelf dat het werk erop zit en dat we afscheid zullen gaan nemen. Voor mijzelf sprekend, kan ik terugzien op een mooie tijd in Voorburg. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het proces van eenwording van de beide wijkdelen. Het was mij een voorrecht de gemeente daarin te mogen dienen. Voor u betekent deze verandering dat u in het nieuwe jaar met uw nieuwe predikanten een nieuw begin gaat maken. Een mooi vooruitzicht om naar uit te zien!

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen goede kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!

Een hartelijke groet,

Ds. Jaap van de Meent

De komende tijd in de Oude Kerk

  • Op 24 december na lichtjesavond bent u/zijn jullie van harte welkom om 21.00 uur in de Jongerenkerstnachtdienst en om 23.00 uur in de traditionele Kerstnachtdienst. Om 21.00 uur wordt het orgel bespeeld door Louis Cosman en verlenen Adriënne van Mourik (fluit) en Ilse Maas (klarinet) hun medewerking en in de late dienst Pieter Nieuwenhuis.
  • Op 25 december om 10.00 uur bent u/zijn jullie ook van harte welkom in de feestelijke Kerstmorgendienst. Onze interim-predikant ds. Jaap van de Meent gaat voor. Gerrit van Eeden bespeelt het orgel, Eelco Nieuwenhuis speelt mee op de trompet en Pieter Nieuwenhuis op de fluit.
  • Zaterdag 31 december  2016 19:00 uur: met ds. Aad Dronkert sluiten we het jaar af in een ingetogen sfeer. Op het orgel speelt Louis Cosman en medewerking wordt verleend door Pieter Nieuwenhuis op de fluit.

Zondag 1 januari 2016 11:00 uur: korte kerkdienst in de Oude Kerk met aansluitend koffie en ontmoeting

Activiteiten Januari 2019

Adres Oude Kerk: Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg
ROOSTER KERKDIENSTEN hier>>

         
      JANUARI 2019  
01 di 11:00 Nieuwjaars bijeenkomst Oude Kerk
03 do 09:30-10:30 Christelijke meditatie o.l.v. ds. Els van der Wolf Koningkerk
03 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
07 ma 10:00-12:00 Koffieochtend info>> Oude Kerk Voorhof
08 di 14:00-16:00 Sanseveria  info>> Oude Kerk Voorhof
08 di 17:30-19:15 Maaltijd, inloop 17:15. start 17:45, aanmelden zie info>> Oude Kerk Voorhof
10 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
12 za 19:30 Taizé Avondgebed info>> Koningkerk
13 zo 20:00 Gemeentegroeigroep info>>  
14 ma 19:00-20:15 Tienercatechese, thema: Allah of God? info>>  
15 di 10:00-11:30 Kring "Tekst van de week" over Ester 1 info>> Oude Kerk Voorhof
15 di 20:00-21:30 ABC-cursus info>> Oude Kerk Voorhof
16 wo 19:30 Film en nabespreking: I'll push you info>> Koningkerk
17 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
20 zo 12:00-14:00 Lunch 20+ en jonge ouders gezamenlijk; info 20+>>, info jonge ouders>> OUde Kerk Voorhof
21 ma 20:00 Kring Geloofsverdiepingn info>> Oude Kerk Voorhof
22 di 17:30-19:15 Maaltijd, inloop  17:15, start 17:45, aanmelden zie info>> Oude Kerk Voorhof
23 wo 10:00:11:30 Leerhuis Brief aan de Christenen in Korinthe info>> Oude Kerk Voorhof
23 wo 20:00 Kerkenraadsvergadering Oude Kerk Voorhof
24 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
24 do 20:00-22:00 Lezing Confessionele Vereniging, door ds. den Breejen over De Synode van Dordrecht en de Statenvertaling Oude Kerk Voorhof
26 za 20:00-21:00 Orgelconcert door Hans Houtman met Werken van Bach – Mendelssohn – Guilmant – Reger Oude Kerk
27 zo 20:00 Gemeentegroeigroep info>>  
31 do 9:30-10:30 Christelijke meditatie o.l.v. ds. Els van der Wolf Koningkerk
31 do 12:00-12:30 Middaggebed info>> Oude Kerk
31 do 20:00-21:30 Bijbelkring Brief aan de Christenen in Korinthe. We lezen 1 Korinthe 5 en 6, hfdstuk 4 uit het boekje info>> Oude Kerk Voorhof

Medair project 2016

IMG 9592Op zondag 27 maart 2016 (Paasdienst) mochten we Hester Sanderman een cheque van € 1300,- overhandigen.

Er waren nogal wat mensen die vroegen hoe ze alsnog konden bijdragen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de bankrekening van de wijkdiaconie: NL49 INGB 0000547091. In de hal van de kerk ligt informatiemateriaal van Medair, de organisatie, waaraan wij het geld zullen overmaken. In een komende nieuwsbrief vermelden we het definitieve resultaat van de actie.

bedanktkerkvoorburgcover2

40-dagenproject 2016

In deze tijd geven we als wijkgemeente diaconale aandacht aan een bijzonder project dat gericht is op hulpverlening, zo mogelijk door iemand die wij kennen. Dit jaar staat Hester Sanderman hierin centraal. Lees over haar en haar werk in het kerstnummer van ons wijkblad (pag. 14/15).

medair2

Hester werkt in het door aardbevingen getroffen Nepal als logistiek manager voor de organisatie Medair (hoofdkantoor in Geneve en regionaal in Amersfoort). Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die hulp verleent in conflict- of door natuurrampen getroffen gebie

 

Door middel van extra deurcollectes willen we om uw financiële medewerking vragen in de 40-dagentijd, die zich ook kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen.den. Zie voor meer informatie: www.medair.org.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de bankrekening van de wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91

Artikel uit het wijkblad Ronde de Oude en Opstandingskerk van november 2015

Hester is ontwikkelingswerker in Nepal Hester Sanderman (39) woonde in Voorburg en was lid van de Oude Kerk. Een paar jaar geleden liet ze alles achter zich om aan het werk te gaan als ontwikkelingswerker. Eerst in Maleisië en Thailand, en sinds vier maanden in Nepal. ‘Mei en april jl. troffen twee zware aardbevingen Nepal met een enorme schade als gevolg. Bijna 750.000 huizen werden verwoest of beschadigd en infrastructuren werden volledig platgelegd. En erger: meer dan 8.600 mensen vonden de dood…’ Nabevingen ‘Ik werk (in Nepal als Logistiek Manager) voor de organisatie Medair, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland (Geneve). Het heeft ook een afgevaardigd kantoor in Nederland (Amersfoort). Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die hulp verleent in conflict- of door natuurrampen getroffen gebieden.

medair1Zie voor meer informatie: www.medair.org.

Op dit moment werk ik bijna vier maanden in Nepal en inmiddels is het land weer volledig veilig verklaard. De eerste periode na de twee zware aardbevingen vonden er nog regelmatig nabevingen plaats. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst zo’n nabeving meemaakte. Dat deed me enigszins beseffen wat voor emotioneel drama zich hier heeft afgespeeld; ik zag de paniek die het veroorzaakte buiten op straat en de angst in de ogen van de mensen dat het opnieuw een zware aardbeving zou zijn. Een bijzondere en intense ervaring.’

Veel voldoening ‘Als Logistiek Manager ben ik (mede)verantwoordelijk voor de logistiek, van inkoop tot distributie van de goederen naar de verschillende getroffen gebieden waar wij werkzaam zijn. Het betreffen materialen voor het bouwen van tijdelijke onderkomens, voor de huizensloop en voor de bouw van nieuwe aardbeving bestendige woningen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit werk mag doen. Het geeft iedere keer weer enorm veel voldoening wanneer ik zie hoe blij de mensen zijn met de goederen en de hulp die ze ontvangen. Veelal gaan ze gelijk na aflevering aan de slag en het is prachtig om te zien hoe het de motivatie onder de mensen beïnvloedt, hoe er nieuwe hoop uit voortvloeit en hoe het voor saamhorigheid onder de mensen zorgt. Ik voel me vaak ook klein worden, want hoe prachtig ook dat we dit voor de mensen kunnen doen, het is zo’n klein gebaar met de hoeveelheid werk die nog verricht moet worden.

Er is ook al heel veel werk gedaan, maar er gaan zeker nog jaren overheen voordat Nepal weer volledig is opgebouwd.’ Armoede vs natuurpracht ‘De armoede van het land en de gevolgen van de aardbeving staan overigens in schril contrast met de pracht van het land. Het land is zeer bergachtig, prachtig groen, met mooie rijstterrassen. Van de tien hoogste bergen in de wereld liggen er acht in Nepal, waaronder de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. De mensen zijn oh zo vriendelijk en wat me steeds het meeste raakt, is dat ondanks alles wat het land te verduren heeft of te verduren heeft gehad, ze zich aanpassen, accepteren al wat is, en ze zijn dankbaar voor alle hulp die ze krijgen. Te allen tijde blijven ze vriendelijk. Regelmatig worden we overladen met Khata’s (Buddhistische traditionele ceremoniële sjaals, waarmee ze onder meer hun dankbaarheid tonen). Mensen komen soms van heinde en verre en wandelen uren om dit gebaar te mogen maken.

Het dankwoord dat ze daarbij gebruiken, en tevens gebruikt als dagelijkse begroeting wordt gebruikt, is het woord “Namaste of Namaskar’: ‘Ik eer de plek in jou waar het hele universum samenkomt. Ik eer de plek in jou waar liefde, waarheid, licht en vrede heerst. Wanneer jij in die plek bent in jezelf en ik in die plek in mijzelf, dan zijn we één.”’ Dankbaar ‘Zoals gezegd, ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen en ik ben God dankbaar dat hij mij steunt om dit werk te kunnen doen. Ik voel mij door dit werk meer verbonden met God dan ooit tevoren, omdat ik door Hem mijn hart kan laten spreken en mij in dienst kan stellen van Hem door mij in te zetten voor de mensen op deze wereld die het het hardst nodig hebben. Tot slot, wil ik ook mijn grote dank betuigen aan Ds Sterrenburg, voor de gesprekken die we hebben gehad, voor de interesse die hij heeft getoond, voor het willen zijn van mijn spiritueel referent tijdens de selectieprocedure en zonder wie ik niet de kans zou hebben gehad dit werk te mogen doen. Mijn dank is groot!’

Hester Sanderman