home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

20 mei 10:00 uur ds. W.F. Schormans - belijdenis van het geloof - orde van dienst >
20 mei 19:00 uur ds. Susan ten Heuw (Leiden), vesper

Voor oudere orden van dienst klik hier >.

Bij de dienst van zondag 20 mei Pinksteren
We vieren het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De schriftlezing is uit Handelingen 2: 1-24. Het wordt een feestelijke zondag want zes gemeenteleden zullen openbare belijdenis doen van het geloof. Het zijn Effie Andrée Wiltens, Maljaerd Hartevelt, Melinda Hartevelt-Breugom, Ghislaine IJsseling-Keyzer, Henk Kranenburg en Joke van der Poel-Sloff. De Marianne-cantorij onder leiding van Hans Houtman verleent muzikale medewerking aan deze dienst, ook zal een gelegenheidskoor van kinderen uit onze gemeente een lied ten gehore brengen, daarin begeleid door Gelske van der Duin. Na afloop is er gelegenheid de nieuwe lidmaten te feliciteren en is er koffie en taart.

Zondag 27 mei Trinitatis
Deze dienst vieren we samen met de Duitse broeders en zusters van de Marktkirche in Halle die dit weekend in Voorburg onze gasten zijn! Als thema voor de dienst is gekozen ‘Honger naar gerechtigheid’, uit Micha 6:8 en Matteüs 5:1-11. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Ds. Leneke Marchand

Zondag 3 juni 1e zondag na Trinitatis
We pakken na Pinksteren de draad weer op in het Markusevangelie, hoofdstuk 2: 23- 3:6. Over de sabbat gaat het. ‘Een heiligdom in de tijd’ noemde rabbi Heschl de joodse sabbat. Jezus legt in confrontatie met de Farizeeën bloot, wat de kern van het sabbatsgebod is. Ds. Leneke Marchand

Zondag 10 juni 2e zondag na Trinitatis
We lezen deze zondag Markus 3:20-35. Schriftgeleerden uit Jeruzalem kwalificeren Jezus woorden en werken als demonisch. Jezus bestempelt deze houding als een zonde tegen de Heilige Geest, een zonde waarvoor volgens Jezus geen vergeving mogelijk is. U begrijpt dat dit gedeelte pastorale vragen oproept. Waarover heeft Jezus het hier en waarom is deze houding onvergefelijk? Verder herdefinieert Jezus het familiebegrip. Niet de biologische oorsprong, maar het verlangen Gods wil te doen maakt mensen broer of zus van Hem. Kortom, genoeg stof om met elkaar over na te denken.
In de avonddienst werken de gezamenlijke cantorijen van de Koningkerk en de Oude Kerk mee. Ds. Giel Schormans

 

Dienst in De Mantel
Zondag 10 juni om 11.15 uur is de voorganger ds. M. van der Laan. De Marianne cantorij werkt mee aan deze dienst. Ook mensen van buiten de Mantel zijn van harte welkom.