home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief april 2015

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK  Nr 3

Nu de gemeentevergadering van dinsdagavond 24 maart achter de rug is, ontvangt u weer een nieuwsbrief met daarin de laatste, meer gedetailleerde informatie en een blik vooruit. Als bijlage vindt u het verslag van de bovengenoemde informatieve bijeenkomst die door ruim honderd gemeenteleden van de wijkgemeente Opstandingskerk-Oude Kerk is bezocht.

Zoals eerder gemeld, zijn er enkele werkgroepen, bestaande uit leden van beide wijkdelen, aan de slag gegaan, onder leiding van ds. van de Meent. De eerste resultaten zijn zichtbaar en die willen we u graag hierbij bekend maken. Er wordt hard gewerkt en we willen u als gemeentelid hier ook graag bij betrekken. Dat kan door mee te denken en door mee te doen. 

 • U kunt uw vragen en/of suggesties indienen via de ideeënbus in de kerken of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De werkgroepen nemen uw suggesties graag mee in de overwegingen en besprekingen;
 • U kunt deelnemen aan gesprekken over één van de vier thema’s: vieren, leren, spelen en omzien naar elkaar. Op de gemeenteavond is hiermee al een begin gemaakt. U kunt zich hiervoor opgeven via de papieren intekenlijsten, maar ook via het bovengenoemde mailadres;
 • Wilt u nog eens overwegen om ouderlingen en diakenen te helpen bij hun taken;
 • U kunt meehelpen door gemeenteleden mee te laten rijden naar de Oude Kerk;
 • U kunt meedoen met diverse vrijwilligersactiviteiten die in onze wijk worden ondernomen.
  • De wijksecties zijn allemaal doorgelopen en soms opnieuw ingedeeld;
  • Per sectie is een team - zo mogelijk bestaande uit een ouderling, een diaken en één of meer pastorale medewerkers - verantwoordelijk voor een adressenbestand dat over het algemeen uit ruim 100 adressen bestaat;
  • De sectieteams zijn bij elkaar geweest en als een ouderling recent is afgetreden, is er sprake geweest van overdracht;
  • De wijkadministratie van beide voormalige wijkdelen wordt gevoerd door dhr. H. Nauta. Hij houdt het bestand actueel en verspreidt per kwartaal relevante informatie aan de ouderling of diaken van de sectie. Het sectieteam komt dan ook weer bij elkaar om de werkzaamheden voor dat lopende kwartaal te bespreken;
  • Er wordt een brief opgesteld aan alle gemeenteleden, waarin de medewerkers zich per sectie voorstellen en de behoefte aan contact wordt gepeild. 

Het predikantenteam is uitgebreid met ds. Annelies Hommens-van de Steeg die samen met ds. Thomas Koelewijn elk voor 16 uur bijstand in het pastoraat leveren. Ds. B.A. Venemans geeft leiding aan drie gespreksgroepen. Proponent Marjan Zebregs heeft ook groepen begeleid. Zij zal daar in verband met haar beroep naar Valkenburg (ZH) mee stoppen. Onder dank voor haar inzet wordt gekeken naar een zo goed mogelijke continuering in de begeleiding. Ds. Jan van der Wolf (wijkgemeente Open Hof) is als consulent bij onze wijk betrokken. Ds. Jaap van de Meent is voor 24 uur als interim-predikant aan onze wijk verbonden. Hij begeleidt het proces van het samengaan van beide wijkdelen en houdt de algemene coördinatie in het vizier. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt voor een zo optimaal mogelijk aanbod naar de gemeenteleden.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Zij ontlasten hiermee de beide scribae.  

Pastoraat en diaconaat: De wijkouderlingen, alle diakenen en een groot deel van de pastorale medewerkers waren op 23 maart bij elkaar. We noemen enkele opbrengsten:

 • De wijksecties zijn allemaal doorgelopen en soms opnieuw ingedeeld;
 • Per sectie is een team - zo mogelijk bestaande uit een ouderling, een diaken en één of meer pastorale medewerkers - verantwoordelijk voor een adressenbestand dat over het algemeen uit ruim 100 adressen bestaat;
 • De sectieteams zijn bij elkaar geweest en als een ouderling recent is afgetreden, is er sprake geweest van overdracht;
 • De wijkadministratie van beide voormalige wijkdelen wordt gevoerd door dhr. H. Nauta. Hij houdt het bestand actueel en verspreidt per kwartaal relevante informatie aan de ouderling of diaken van de sectie. Het sectieteam komt dan ook weer bij elkaar om de werkzaamheden voor dat lopende kwartaal te bespreken;
 • Er wordt een brief opgesteld aan alle gemeenteleden, waarin de medewerkers zich per sectie voorstellen en de behoefte aan contact wordt gepeild.

Gebleken is dat er nog zeker behoefte is aan versterking van de sectieteams. Hierbij denken we aan: ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers, maar zeker ook gemeenteleden die zonder deze taakstellingen een zeer beperkt aantal bezoeken willen afleggen voor het onderhouden en versterken van het onderlinge contact in de wijk.

Communicatie: Door nieuwsbrieven (zoals deze) wordt u op de hoogte gesteld van de actualiteit, maar wordt u dus ook opgeroepen om zelf bijdragen te leveren. Deze werkgroep gaat zich ook voor de langere termijn richten op de vraag hoe zo goed mogelijk contact gehouden kan worden met de gemeenteleden. Dat kan door informatievoorziening via het wijkorgaan, de KerkWijzer, brieven, maar ook actuele sociale media kunnen hierbij een rol gaan spelen.

Liturgie en Eredienst: Vanuit de vormgeving en inhoud van de huidige vieringen is aan de kerkenraad een voorstel voor de vieringen vanaf Pinksteren. Er zijn nog onderwerpen overgebleven waaraan nog verder wordt gewerkt. In de diensten tussen Pasen en Pinksteren wordt nog gebruik gemaakt van de orde van dienst, zoals die in de betreffende kerk gebruikelijk is.

Vervoer: Vanwege een grotere afstand voor een deel van de wijkgemeente, is gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een goed vervoersaanbod en om goede informatie te geven over de parkeermogelijkheden bij de Oude Kerk. Er wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het naar de kerk gaan bij de komende gezamenlijke diensten en vanaf Pinksteren. U kunt zich telefonisch melden bij Dirma en Teus Redelijkheid (tel. 06-17042180) of Jan Stoop (tel. 070 – 3861681) Ook het mailadres en de ideeënbus zijn te gebruiken. Wie zich al gemeld heeft via het Kerkelijk Bureau hoeft dat niet opnieuw te doen.

Een specifieke vraagstelling betreft de betrokkenheid tot bewoners van Het Anker. Hierbij wordt gekeken naar handhaving van een cameraverbinding en onderzoek naar mogelijkheden voor bijeenkomsten in het huis zelf, zoals ook in andere verzorgingshuizen gebeurt.

 

Beste gemeenteleden van de wijkgemeente Opstandingskerk / Oude Kerk,

In de komende weken zullen de contacten tussen de beide wijkdelen en de gemeenteleden onderling intensiever worden, doordat we na Pasen wisselend in één kerkgebouw samen zullen komen. De kerkenraad hoopt van harte dat ieder meewerkt aan hartelijke contacten en u samen wilt werken aan de nieuwe wijkgemeente die voor leden van beide “oude” wijkdelen nieuwe elementen zal bevatten.

De predikanten, de kerkenraad en werkgroepleden gaan volop verder met bovenstaande activiteiten, maar zullen ook nog nieuw werk oppakken, zoals een goede coördinatie van het vrijwilligerswerk met andere taken dan de tot nu toe genoemde. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de verzorging van: het welkom in de kerk, koffieschenken, de collecten, kosterondersteuning, bloemendienst, openstelling op zaterdag van de Oude Kerk, boekentafel, crèche, beamerpresentaties en de mensen die bij elkaar komen in gespreks- en gebedsgroepen, de activiteitencommissie, ontmoetingsmiddagen.

De wijkkerkenraad en het predikantenteam beseffen heel goed dat de komende tijd in een aantal opzichten niet “alledaags” zal zijn. We willen daarbij respect hebben voor en ruimte geven aan de moeite en persoonlijke gevoelens. Tegelijk roepen we u hierbij ook op tot een gerichtheid op een nieuwe toekomst. “Kerk-zijn, dat doe je zelf en dat doe je samen”.

Alle goeds gewenst, bemoediging en sterkte voor de komende tijd.  

Voorburg, april 2015.

Remco van der Geest, voorzitter
Nicolette van Varik, scriba                         (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba                                 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Bijlage: verslag Gemeentebijeenkomst op 24 maart 2015 >>