home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief november 2015

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK nr. 7, nov. 2015.

Met de zondagen van Advent voor de deur, geven we u vanuit de kerkenraad weer informatie over hetgeen in en rond onze wijkgemeente gebeurt.  

U wordt uitgenodigd voor een gemeentevergadering op woensdagavond 25 november in Oude Kerk, aanvang 20.00 uur. Ontvangst voorafgaand met koffie en thee. De agenda hiervoor bevat de volgende onderdelen:

  • Samenvatting van de gesprekken in de 4 themagroepen

  • Voorstel naam van onze wijkgemeente

  • Voorlopig plan van mogelijke aanpassingen interieur Oude Kerk

  • Presentatie beroepingscommissie

  • Vooruitblik op gemeentebijeenkomst in januari over het resultaat van de werkgroep die bezig is met de samenstelling van het profiel van de wijk en de te beroepen predikanten.

Over al deze punten willen we, mede aan de hand van uw vragen, met elkaar in gesprek komen. Op het bovenstaande ter toelichting het volgende:

De gesprekken van de themagroepen zijn afgerond na drie bijeenkomsten over “vieren, leren, spelen en omgaan met elkaar”. Ds. Van de Meent heeft van elke groep een verslag gemaakt en de samenvatting daarvan is in de kerkenraad aan de orde geweest. U vindt deze samenvatting op de website en de zes A4-tjes zijn op aanvraag voor u beschikbaar via de scriba’s. Er ligt ook een stapeltje in De Voorhof klaar.

Er zijn bij de kerkenraad 16 namen binnengekomen als suggestie voor de nieuwe naam van onze wijkgemeente. Het moderamen heeft aan de kerkenraad hieruit een selectie voorgelegd, waaruit een naam is gekozen die aan u wordt bekendgemaakt.

In een korte presentatie krijgt u een impressie van voorstellen die zijn voortgekomen uit het overleg van de werkgroep “interieur” met de twee aangezochte externe adviseurs.

Binnen de kerkenraad zijn ruim 50 namen genoemd om als mogelijke kandidaat zitting te nemen in de beroepingscommissie. Het moderamen heeft aan de kerkenraad hieruit 9 personen voorgesteld die unaniem zijn geaccepteerd. Ds. Van de Meent heeft daarna in een persoonlijk gesprek met elk van hen vastgesteld dat zij akkoord zijn om zich voor het beroepingswerk te willen inzetten. Uit de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeente Open Hof zal nog een persoon worden toegevoegd. Ds. Jan Van der Wolf zal als consulent de vergaderingen van deze beroepingscommissie van 11 personen bijwonen. De kerkenraad heeft ingestemd met een voorgestelde procedure voor het beroepingswerk.

Er is door de kerkenraad een profielwerkgroep gevormd. Deze groep bestaat uit de volgende personen: Gelske van der Duin, Adriënne van Mourik, Dicky Evers, Thom van Sloten, Hans Koning, Paul de Vos en Theo Soeters. Zij zijn bezig een schets van de gemeente en van de te beroepen predikanten voor te bereiden voor de kerkenraad. De beschrijving van onze gemeente uit het beleidsplan 2013-2017 wordt hierbij ook betrokken.

We willen u naast de inhoud van deze gemeentevergadering (de uitkomsten vindt u in de volgende nieuwsbrief van begin december) nog op de hoogte stellen van de volgende informatie:

Het blauwe formulier van “vraag en aanbod” dat op de startzondag is uitgereikt is niet veel gebruikt. Het biedt echter wel een goede mogelijkheid om in beeld te krijgen wat er allemaal in de gemeente wordt aangeboden en wie daar mee bezig zijn. Ook voor de toekomstige predikanten t.z.t. een bron van informatie. Op de website vindt u het formulier nog terug en het ligt ook nog in de kerk en De Voorhof.

De diaconie mocht dankzij uw bijdragen 18 kratten laten bezorgen bij de voedselbank van Stichting Buren. Hartelijk dank voor uw bijdragen !

Volgende week zondag 29 november kunt u voor het laatst uw schoenendoos inleveren voor Actie4Kids. Er kunnen er nog flink wat bij ! U kunt ook een financiële bijdrage overmaken naar Stichting De Samaritaan: IBAN NL83 INGB 0000334243.

Ds. Van de Meent is momenteel op pad om gemeenteleden te bezoeken om met hen te bespreken of ze bereid zijn zitting te nemen in de kerkenraad als ouderling of diaken. We zijn desondanks nog steeds op zoek naar meer mensen die de kerkenraad willen ondersteunen als pastoraal of diaconaal medewerker. U wordt ook de mogelijkheid geboden om namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor de uitoefening van een ambt of als medewerker. U kunt dit melden bij de scriba’s (zie onderstaand).

De medewerkers van de tien wijkteams komen op 30 november weer bij elkaar voor een tweede pastorale toerusting. Er worden dan ervaringen uitgewisseld en over een specifiek thema gesproken. Het is plezierig om te melden dat zich weer nieuwe medewerkers hebben aangemeld om contacten met gemeenteleden te onderhouden. Van harte welkom als u wilt meedoen! Alle gemeenteleden uit Leidschendam zijn toegevoegd aan het wijkteam van Damsigt. Fredi Willemsen is hun contactpersoon.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een predikant kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De kring Geloofsverdieping met de bespreking van het boek “Het hart van het christendom, modern geloof en traditie” komt nog bij elkaar op 23 nov en 7 dec. De beide kringen Bijbels leerhuis met het thema “Paulus over Israël en kerk” zien elkaar weer op de dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur op 24 nov en 8 dec. en de woensdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur op 25 nov. en 9 dec. De Kapelgesprekken o.l.v. ds. Koelewijn gaan over de vergelijking tussen de kerk in Nederland en Duitsland. U bent van harte welkom op woensdagavond 13 januari om 20.00 uur in De Voorhof.

Catechese: De belijdeniscatechese is gestart. Voor de catechese aan de jongeren is een brief in de gehele wijk uitgegaan aan hun ouders. Men kan zich ook nog steeds melden of informatie krijgen bij ds. Van de Meent: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Na de geslaagde contactmiddag met busreis en maaltijd in oktober is de diaconie volop bezig met de voorbereiding van de kerstviering op woensdagmiddag 16 december van 14.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelding bij Mw. van Wensen tel. 3860914, Mw. Nauta tel. 3866152 of Mw. De Graaf tel. 3869305. U kunt zich voor hulp (op 15 en 16 december) ook bij hen melden.

Noteert u ook de kerstviering van de Kinderkerk op zondagavond 20 december om 19.00 uur ?

Het is nog steeds mogelijk vragen en/of suggesties in te brengen via de ideeënbus in de hal van de kerk en in De Voorhof of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw ideeën worden meegenomen in de besprekingen en mogelijk ook later in de uitvoering. U wordt hierover ingelicht.

U kunt nog steeds uw mailadres doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanuit dit e-mail adres kunnen we in voorkomende gevallen snel een bericht vanuit onze wijkgemeente aan gemeenteleden versturen. Informatie over onze wijk en voorgaande nieuwsbrieven vindt u ook op onze website: www.oudekerkvoorburg.nl

Met vriendelijke groet,

Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter

Nicolette van Varik , scriba                         (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Jolanda Jousma, scriba                                 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.