home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Welkom op de website van de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Wij zijn een van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerstbrief december 2016

WIJKGEMEENTE MARTINI VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE VOORBURG
KERSTBRIEF 2016

gloriaEr is een kind geboren op aarde

Ook dit jaar hopen we weer het feest van de geboorte van onze Heer met elkaar te vieren. In vele gezinnen worden voorbereidingen getroffen om er een mooi feest van te maken. Ook onze Oude of Martinikerk is weer in kerstsfeer gebracht, gereed om u te ontvangen in onze vieringen, de kroonluchters glanzen in volle glorie. De boom en de kerststerren ontbreken ook dit jaar niet. U wordt hierbij van harte uitgenodigd het Kerstfeest met ons mee te vieren, omdat er een kind geboren is op aarde!

Een bewogen tijd

Al eeuwenlang staat het Kerstfeest in het teken van vrede. Het feest houdt de hoop levend dat er ooit een tijd van vrede zal aanbreken. Niet iedereen is ervan overtuigd dat het ooit zover zal komen. En niet zonder reden. Iemand die er wel in geloofde was Franklin D. Roosevelt, de enige president van de Verenigde Staten van Amerika, die vier keer tot president gekozen is in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Wij hebben altijd vastgehouden aan de hoop, het geloof en de overtuiging dat er een beter leven is, een betere wereld, voorbij de horizon.” Met ‘voorbij de horizon’ bedoelde Roosevelt niet een hemels paradijs, maar een wereld waarin vrede en sociale gerechtigheid zou heersen. In zijn beroemde speech in januari 1941 formuleerde hij: “In de toekomstige dagen, die wij trachten veiliger te maken, kijken we uit naar een wereld die gebaseerd is op vier essentiële vrijheden, overal in de wereld: vrijheid van spreken en meningsuiting en vrijheid van godsdienst; vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.” Dit jaar was het 75 jaar geleden dat hij deze speech hield, waarbij we ons kunnen afvragen waar en wanneer we die ‘horizon’ voorbij zijn. Het optimisme van Roosevelt heeft inmiddels plaats gemaakt voor een wereldwijd pessimisme. Zijn programma van de Vier Vrijheden is eerder in zijn tegendeel komen te verkeren. De huidige chaotische toestand in de wereld en de wijze waarop de komende president van de VS, Donald Trump, daarover spreekt, lijken deze constatering te bevestigen. We leven in een bewogen tijd.

Leef in liefde met elkaar

De Bijbel leert ons vanuit een andere horizon te denken. Het goede denken en doen hebben we niet met onze geboorte mee gekregen. Dat moet je gegeven en geleerd worden, door je open te stellen voor God, die in het verborgene Zijn genade schenkt. Het meest in Zijn menswording, als daad van liefde. Een liefde die oproept tot wederliefde. In die liefde schuilt het geheim van een nieuwe horizon. Het feest van de geboorte van onze Heer bepaalt ons daarbij. Maar zijn geboorte roept ook de vraag in ons wakker, waarom God mens geworden is? Dat is de realiteit van de zonde en het schuldige kwaad van en tussen mensen, waardoor het zo is zoals het is op aarde. Vanwege die realiteit heeft God een daad gesteld. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3: 16). Het Kerstfeest wordt gekleurd door Goede Vrijdag en Pasen. Het kind in de kribbe is de gekruisigde en opgestane Heer. Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van vrede en gerechtigheid, is niet een onbereikbaar vergezicht, maar een wenkend perspectief. De christelijke horizon is in de kernboodschap van Jezus gegeven: Leef in liefde met elkaar, zoals Ik met jullie in liefde leef (Joh. 13:34)!

Een nieuw begin

Wat in het algemeen geldt, is ook op onze gemeente van toepassing. Het is ook aan ons om de vrede onder elkaar te bewaren en elkaar recht te doen. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, het is de Heer die ons verbindt. We hebben elkaar tot geschenk gekregen om met elkaar te bouwen aan een gemeenschap, die zich kenmerkt door liefde. Dat is een gave en opgave ineen. Zonder bouwers kan er immers niet gebouwd worden. Dat geldt wereldwijd, maar ook in het klein,  in onze eigen gemeente. Een uitnodiging om er met elkaar de schouders onder te zetten. Op dit moment liggen er te veel taken op te weinig schouders. Meer mensen zijn nodig om een bijdrage te leveren en zo samen gemeente te kunnen zijn en blijven. Er zijn op dit moment te weinig ouderlingen, diakenen en bezoekbrengers om alle wijkteams op de gewenste sterkte te brengen. Een aantal wijken heeft in het geheel geen bezetting. Dat moeten we niet willen met elkaar. Denkt u er onder de boom nog eens over na of u niet ook een taak op u kunt nemen. Wat zou het mooi zijn als we onze nieuwe predikanten kunnen verwelkomen met een volledige bezetting van de diaconale en pastorale groepen. Immers, onze gemeente staat in het nieuwe jaar een grote verandering te wachten. Op 12 maart a.s. zullen twee nieuwe predikanten, ds. Schormans en da. Marchand, aan onze gemeente worden verbonden. We verheugen ons erop hen te kunnen begroeten. Hiermee komt een einde aan een vacatureperiode van ruim twee jaar. Dit betekent voor de collega’s Koelewijn, Venemans en mijzelf dat het werk erop zit en dat we afscheid zullen gaan nemen. Voor mijzelf sprekend, kan ik terugzien op een mooie tijd in Voorburg. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het proces van eenwording van de beide wijkdelen. Het was mij een voorrecht de gemeente daarin te mogen dienen. Voor u betekent deze verandering dat u in het nieuwe jaar met uw nieuwe predikanten een nieuw begin gaat maken. Een mooi vooruitzicht om naar uit te zien!

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen goede kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!

Een hartelijke groet,

Ds. Jaap van de Meent

De komende tijd in de Oude Kerk

  • Op 24 december na lichtjesavond bent u/zijn jullie van harte welkom om 21.00 uur in de Jongerenkerstnachtdienst en om 23.00 uur in de traditionele Kerstnachtdienst. Om 21.00 uur wordt het orgel bespeeld door Louis Cosman en verlenen Adriënne van Mourik (fluit) en Ilse Maas (klarinet) hun medewerking en in de late dienst Pieter Nieuwenhuis.
  • Op 25 december om 10.00 uur bent u/zijn jullie ook van harte welkom in de feestelijke Kerstmorgendienst. Onze interim-predikant ds. Jaap van de Meent gaat voor. Gerrit van Eeden bespeelt het orgel, Eelco Nieuwenhuis speelt mee op de trompet en Pieter Nieuwenhuis op de fluit.
  • Zaterdag 31 december  2016 19:00 uur: met ds. Aad Dronkert sluiten we het jaar af in een ingetogen sfeer. Op het orgel speelt Louis Cosman en medewerking wordt verleend door Pieter Nieuwenhuis op de fluit.

Zondag 1 januari 2016 11:00 uur: korte kerkdienst in de Oude Kerk met aansluitend koffie en ontmoeting