home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 6 september 2015

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK nr. 6, sept ’15.

Op de startzondag, 27 september 2015, hebben we, ook na afloop van de dienst, extra aandacht voor het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen u een overzicht geven van de stand van zaken en activiteiten rond onze wijkgemeente Na de dienst krijgt u een presentatie van wat er in onze wijk gebeurt.

Daarin ziet u alle activiteiten die worden aangeboden en waaraan u kunt meedoen, maar waarvoor we ook altijd weer nieuwe medewerkers zoeken. We hebben voor u een overzicht gemaakt van “vraag en aanbod”. U kunt zich met het inschrijfformulier bij deze nieuwsbrief vandaag al aanmelden. Presentatie en formulier vindt u ook terug op de website.

De zomerperiode ligt achter ons en voor ons ligt een jaar waarin we als (nieuwe) wijkgemeente veel werk moeten gaan verzetten . Naast de gebruikelijke activiteiten, hopen we de komende periode natuurlijk ook een start te maken met het beroepingswerk Verder is er ook steeds een aantal specifieke taak/werkgroepen aan de slag.

Pastoraat en diaconaat: De kennismakingsbrief met contactgegevens per wijkteam is verspreid en ook ons wijkblad (Rond de Oude Kerk en Opstandingskerk) is bezorgd, samen met een wijkboekje en een brief met een verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Het is fijn dat een paar mensen zich al als vrijwilliger in het pastoraat of diaconaat hebben gemeld, ze zijn inmiddels aan de wijkteams toegevoegd.

Ds. van de Meent zal vanaf oktober als interim predikant fulltime aan onze wijk verbonden zijn en ok meer preekbeurten verzorgen. Ds. Annelies Hommens heeft inmiddels haar taak als pastoraal medewerker beëindigd, omdat ze een taakuitbreiding in het verzorgingshuis waar ze werkzaam is heeft aanvaard. Hierbij dank voor haar inzet en de plezierige contacten die ze, ook in deze korte periode, in de wijk heeft mogen opbouwen. De wijkteams zijn nu verdeeld onder ds. v.d. Meent en ds. Koelewijn. Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een predikant kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Interieur en inventaris: De stoelen uit de Voorhof zijn gewisseld met die uit de Opstandingskerk. De piano’s uit de Opstandingskerk zijn naar de Oude Kerk gekomen. De commissie bereidt momenteel, in overleg met architecten, een plan voor, voor een mogelijke herinrichting van de Oude Kerk, waarin gezocht wordt naar verdere integratie van waardevolle zaken Opstandingskerk in de Oude Kerk enerzijds en behoud van het monumentale karakter van het gebouw anderzijds.

Vervoer: Op zondagochtend is er een aantal gemeenteleden dat gebruikmaakt het busje van de Woej,. Verder bestaat natuurlijk de mogelijkheid om opgehaald te worden door een gemeentelid. Voor dit laatste zijn we nog steeds op zoek naar chauffeurs die volgens rooster eens in de 5 a 6 weken rijden voor een of meerdere gemeenteleden. Marten du Chatinier (tel. 3272232) of Jan Stoop (tel. 3861681) hopen ook op uw telefoontje voor assistentie, maar met uw verzoek om mee te rijden kunt u ook bij hen terecht..

Camera: U heeft mogelijk thuis via internet (Kerkomroep.nl) al gezien dat de nieuwe cameraverbinding functioneert. Ook in Het Anker is de dienst vanaf deze zondag vanuit de Oude Kerk te volgen. Hartelijk dank aan ieder die aan deze ingewikkelde klus heeft meegewerkt!

De vier thema gespreksgroepen hebben onder leiding van ds. van de Meent de gesprekken bijna afgerond. De groepen “Leren” en “Spelen” komen voor de laatste keer bij elkaar resp. op maandag 28 sept. en woensdag 7 okt. Van alle in de themagroepen gevoerde gesprekken worden verslagen gemaakt, Deze zullen voor ieder beschikbaar zijn, via de website en op papier. De verslagen worden vervolgens samengevat en dit zal, na bespreking in de kerkenraad, aan de gemeente worden voorgelegd en besproken in de gemeentevergadering op 25 november.

Voorbereiding beroepingswerk: De kerkenraad heeft besloten de vacatureruimte van 1.5 fte uitsluitend met predikanten in te vullen. Daarmee kan het beroepen van een tweetal predikanten worden voorbereid. Ter voorbereiding zal hiertoe in de komende tijd uit de gemeente een profielgroep worden gevormd en daarna (in andere samenstelling) een beroepingscommissie worden samengesteld. De profielgroep zal onder leiding van de interim-predikant een schets van de gemeente en van de te beroepen predikanten voorbereiden voor de kerkenraad. Vervolgens wordt de procedure voor het beroepingswerk door de kerkenraad vastgesteld, waarna dit alles in een gemeentevergadering op woensdagavond 25 november aan u wordt voorgelegd. Vervolgens kan het beroepingswerk daadwerkelijk ter hand worden genomen, waarbij Ds. Jan v.d. Wolf consulent is voor onze wijkgemeente. De kerkenraad hoopt op een voorspoedig verloop van het beroepingswerk.

Ds. Venemans is weer bereid om het kringenwerk op zich te nemen.
Op maandag 12 okt. van 20.00 tot 21.30 uur wordt in de kring Geloofsverdieping gestart met de bespreking van het boek “Het hart van het christendom, modern geloof en traditie”. Vervolg: 26 okt., 9 en 23 nov.11, 7 en 21 dec. Hij leidt ook de beide kringen Bijbels leerhuis met het thema “Paulus over Israël en kerk”.

Op dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur op 13 en 27 okt., 10 en 24 nov, 8 en 22 dec. De andere groep start eenmalig op donderdag 15 okt. en komt verder op woensdagochtend bij elkaar van 10.00 uur tot 11.30 uur op 28 okt., 11 en 25 nov., 9 en 23 dec.

Van de kapelgesprekken o.l.v. ds. Koelewijn zijn op dit moment nog geen data bekend.
Naamgeving van de wijkgemeente: Er zijn al enkele voorstellen voor een nieuwe naam voor onze wijkgemeente ingebracht. Op deze startzondag is hiervoor de laatste gelegenheid.

Overigens kunt u nog steeds vragen en/of suggesties inbrengen via de ideeën-bussen in de hal van de kerk en in De Voorhof of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Uw ideeën worden meegenomen in de overwegingen en besprekingen en mogelijk ook later in de uitvoering. In het bericht van ontvangst wordt u hierover ingelicht.

De boekenkasten die in de Voorhof staan zijn u mogelijk al eens opgevallen. Ze staan er vanaf mei en zijn afkomstig uit de Opstandingskerk. Een aantal jaren hebben zij daar de " bibliotheek" gehuisvest, waar de gemeenteleden boeken konden lenen. En nu staan ze hier, gevuld met een forse verzameling boeken van christelijke signatuur, met gevarieerde onderwerpen: theologische verhandelingen, boeken over Israël, pastoraat, gebed etc. en diverse naslagwerken. Neem eens een kijkje. Wellicht zit er een interessant boek bij. U, jij, mag het gratis meenemen, lezen en daarna graag weer terug brengen. Doen !

Catechese: Binnenkort start ds .van de Meent met catechese voor jongeren en ook voor hen die overwegen belijdenis te gaan doen. Verdere informatie volgt nog en wordt ook door hem verstrekt : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op verzoek wordt opnieuw een poging ondernomen om mailadressen van gemeenteleden te verzamelen om zo ook digitaal op korte termijn informatie te verspreiden. Er is hiervoor een adres geopend: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt hier een mail naar toe sturen om u hiervoor aan te melden.

Op 7 oktober wordt een gemeenteavond georganiseerd door de Algemene Kerkenraad. Er wordt uitleg gegeven over het plan van aanpak voor de verkoop van de twee buiten gebruik gestelde kerkgebouwen en het beleidsplan College van Kerkrentmeesters. Er volgt nog een nadere uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter
Nicolette van Varik , scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl en www.opstandingskerkvoorburg.nl