home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 10 maart 2016

NIEUWSBRIEF nr. 10 WIJKGEMEENTE MARTINI VOORBURG MAART 2016

Al flink op weg naar Pasen en met diverse bijeenkomsten al weer achter de rug, stelt de kerkenraad u graag met een terug- en vooruitblik en weer op de hoogte van diverse mededelingen en activiteiten.

De gemeenteavond van woensdag 27 januari is door bijna 70 personen bezocht.
In kleine gespreksgroepjes zijn keuzes gemaakt uit de lijst van gewenste activiteiten.

Samengevat zijn de volgende adviezen aan de kerkenraad meegegeven:

• Bezoek mensen die dit op prijs stellen
• Breng meer variatie aan in de zondagse vieringen en richt deze ook meer in voor kinderen en jongeren
• Excursies zijn leerzaam en bevorderen ook het contact
• Kijk hoe groepen in de wijk bereikt kunnen worden met bijv. een thema-gesprek
• Breidt het aantal kringen met een thema of voor specifieke groepen meer uit
• Sluit aan bij activiteiten die buiten de kerk gebeuren

De kerkenraad is in twee extra bijeenkomsten vervolgens hiermee bezig geweest om deze wensen om te zetten naar concrete acties. Ook is op een zeer inspirerende wijze onder leiding van ds. Jaap van de Meent gesproken over meer inhoudelijke zaken, zoals onze eigen motivatie en verwachtingen van Kerk-zijn in onze tijd. Deze extra vergaderingen in het weekeinde hadden duidelijk meer het karakter van “studiebijeenkomsten” dan de reguliere kerkenraadsvergadering waar meer organisatorische zaken worden besproken. We kijken er met tevredenheid op terug.

De profielschetsen van wijkgemeente en te beroepen predikanten zijn na bespreking in de kerkenraad op bijna alle punten die door enkele gemeenteleden waren voorgesteld, gewijzigd. Deze definitieve profielschetsen zijn aan de beroepingscommissie gegeven en zijn op de website of op aanvraag ter inzage.

De beroepingscommissie heeft de solvabiliteitsverklaring binnen. Nu kan “het echte werk” dus beginnen! U wordt als gemeentelid opgeroepen om mogelijke voordrachten van predikanten bij de commissie in te dienen. Geeft u daarbij dan s.v.p. ook een motivatie voor uw aanbeveling. Dat kan per post via de scriba’s, of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gemeentezondag van 7 februari had een goede belangstelling. Enkele activiteiten zullen vast een volgende keer nog eens terugkomen, omdat ze al snel vol waren. Het was goed om elkaar ook weer op een andere wijze als gemeenteleden te mogen ontmoeten en met een activiteit bezig te zijn.

Na afloop van de gemeentevergadering van 7 maart, bijeengeroepen door de Algemene Kerkenraad, heeft de AK, de gemeente gehoord hebbend, besloten om de Opstandingskerk te verkopen aan de Bethel International Church. Zij willen de naam Opstandingskerk handhaven.

De koffiemorgen op iedere eerste maandag van de maand is gezellig gestart met tweemaal ongeveer 20 deelnemers. Komt u volgende keer ook ? Voor eventuele vragen : Edith van Kalsbeek, tel. 06-40204895.

Het maaltijdproject “Samen eten in De Voorhof” is driemaal prima verlopen met een flink aantal deelnemers. U bent van harte welkom, steeds op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Kosten € 7,50. Voor aanmelding: tel. 3998393 of 3861534 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u wilt meehelpen: tel. 3872066 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Het 40-dagenproject zamelen we via extra deurcollectes geld in. Dit eindigt op Palmpasen 20 maart. We ondersteunen daarmee het werk van Hester Sanderman die is uitgezonden naar Nepal voor de organisatie Medair. Uw bijdrage is (ook na 20/3) welkom op rekening NL 49 INGB 0000547091 van de wijkdiaconie. Dank voor uw financiële bijdragen!

Het lunchgesprek met jonge ouders was heel geslaagd. Zondag 10 april komt de groep weer bij elkaar om o.a. te praten over de preek van die dag. Voor de kinderen is er een eigen programma en/of oppas.

Jongeren uit de gemeente zijn na de kerkdienst twee keer bij elkaar geweest voor o.a. een nabeschouwing op de dienst. Op zondag 24 april gaan ze aan de slag met de voorbereiding van een jongerenviering in mei.

Communicatie is duidelijker op de agenda gekomen. Een groep van 12 mensen was kort geleden bij elkaar. Zij hebben een aantal acties in gedachten ter bevordering van de communicatie binnen de gemeente. De facebookpagina martinigemeentevoorburg is er direct gekomen. We houden u op de hoogte van volgende initiatieven om zowel intern als extern onze wijkactiviteiten onder de aandacht te brengen.

Naar de burgerlijke gemeente heeft de kerkenraad laten weten dat de afsluiting van de Van Schagenstraat voor ons kerkgebouw en onze kerkgemeenschap niet acceptabel is. Dat geldt ook voor veel winkeliers. We doen ons best om dit plan niet door te laten gaan.

Het parkeren voor auto en fiets wordt verbeterd. Na het inwinnen van diverse offertes is opdracht gegeven voor het uitbreiden van de parkeermogelijkheid voor enkele auto’s en plaatsing van een nieuwe fietsenstalling op eigen terrein.

Uit de vorige gemeentebrief herhalen we graag nog eens de gegevens over de actie “Alpe d’HuZes” om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Girorekening NL 91 INGB 0005435426 t.n.v. P. van der Hoeven. Bij voorbaat dank en met warme groet van Petra van der Hoeven (06-23865833). U kunt de groep volgen op de site van het KWF “Alpe d’ HuZes opgeven is geen optie” onder de naam “Delfts blauw”.

De agenda voor de komende tijd:
zaterdag 19 en 26 maart : expositie kruiswegstaties tussen 11.00 en 16.00 uur

zondag 20 maart: 10.00 uur Palmpasen
zondag 20 maart : 19.00 uur vesper met Mariannecantorij
donderdag 24 maart : 19.30 uur kerkdienst Witte Donderdag met H. Avondmaal
vrijdag 25 maart: 10.30 uur kerkdienst met H. Avondmaal in de Mantel
vrijdag 25 maart : 19.30 uur kerkdienst Goede Vrijdag
zaterdag 26 maart : 19.30 uur kerkdienst Stille Zaterdag
zondag 27 maart : 8.30 uur Paasontbijt (opgave via flip over in hal en Voorhof)
zondag 27 maart : 10.00 uur kerkdienst het hoogfeest van Pasen

Helpt u mee met de bloemengroet aan gemeenteleden ?

zaterdag 16 april : deelname aan de Culturele Erfgoed dag in Voorburg
11.00 – 12.00 uur Open Toren bij beiaardier Gerda Peters
11.00 – 16.00 uur expositie van Frans Kokshoorn en Loes Wiersma met mogelijk nog een workshop

Tot slot:
• Kaartje sturen? Veel mensen weten al de weg naar het plastic doosje op de tafel bij de uitgang met daarin een strookje met namen van mensen die het op prijs stellen om een kaartje van u te ontvangen.
• We verzamelen: uitgebloeide bloembollen om te herplanten rond de kerk. De resultaten van vorig jaar ziet u al volop; Plastic dopjes voor KNGF geleidehonden ; oude postzegels voor de PKN-actie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de ideeën bussen kunt u gebruiken voor vragen, opmerkingen en/of suggesties aan de kerkenraad.
• Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u uw mailadres doorgeven. Via dit mailadres kunnen we zo nodig snel een bericht vanuit onze wijk aan gemeenteleden versturen.

Met vriendelijke groet,

Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Nicolette van Varik , scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.oudekerkvoorburg.nl facebook: martinigemeentevoorburg