home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Koninklijke onderscheiding voor Louis Cosman

Louis Cosman koninklijk onderscheiden

Op   zondagochtend 14 januari ontving de heer L. (Louis) Cosman uit Voorburg

een   koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje   Nassau. Burgemeester Klaas Tigelaar verraste de heer Cosman na de kerkdienst   in de Oude Kerk in Voorburg.

louis cosman

 

De   heer Cosman heeft sinds 1996 vele vrijwilligersgerstaken verricht voor de   Protestantse Gemeente Voorburg (PGV). De heer Cosman is onder andere   secretaris van het College van Diakenen geweest. Verder is hij een echte   verbinder. Hij heeft een voorname rol gespeeld bij de fusie van de   Gereformeerde Kerken in Voorburg en de Hervormde Kerk in Voorburg tot de   Protestantse Gemeente Voorburg in de beginjaren van deze eeuw. Datzelfde   geldt ook voor het fusieproces tussen de wijkgemeenten Oude Kerk en   Opstandingskerk vanaf 2011.

Rustoord

Verder   begeleidde de heer Cosman het proces van de verkoop van de grond van het   voormalige verzorgingshuis Rustoord (eigendom van de diaconie PGV) aan de   aankopende partijen.

Met   vasthoudendheid maar ook met creativiteit en een groot uithoudingsvermogen is   hij gedurende vele jaren vanuit de diaconie de vertegenwoordigende   onderhandelingspartner geweest in dit proces.

Orgelconcerten

Verder   was hij betrokken bij de jaarlijkse vakantieweek voor senioren. Naast zijn   taken voor de kerk is hij voorzitter van de stichting Orgelconcerten Oude   Kerk Voorburg. De heer Cosman is een van de drijvende en enthousiaste   krachten van de stichting. Ieder jaar organiseert hij met veel inzet   concerten in de Oude Kerk. Door de inzet van decorandus is het koororgel in   2011 gerenoveerd en is er een vleugel aangeschaft.