home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Music in the Cloud

boek zingend brons500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen

De beiaard, ook wel carillon genoemd, is de meest originele bijdrage van de Lage Landen tot de muziekgeschiedenis.

Rond 1500 transformeerden vaklui in de Lage Landen torenklokken tot muziekinstrumenten. Daarmee creëerden ze het grootste muziekinstrument ter wereld. Hij is het oudste muzikale massamedium in de geschiedenis en dus een verre voorloper van radio en Internet. Tot aan de Franse tijd was torenmuziek een identiteitsbepalend element in de steden van de Lage Landen.

Na een periode van verval in de 19de eeuw kende de beiaardcultuur een spectaculaire heropleving onder impuls van de Mechelse stadsbeiaardier Jef Denyn. Vandaag vindt men beiaarden in 30 landen. De beste instrumenten en bespelers vindt men in Nederland, België en de Verenigde Staten. Door hun repertoire voortdurend te actualiseren slagen beiaardiers er in torenmuziek aan te passen aan de maatschappelijke actualiteit. In België kreeg de beiaardcultuur in 2014 zelfs erkenning door UNESCO.

Steeds meer erkennen beleidsmakers dat beiaardmuziek een belangrijk element is in de sociale infrastructuur van steden en gemeenten. Het is dan ook de uitdaging voor beiaardiers om hun muziek voortdurend te actualiseren en om als onzichtbare artiest toch een band op te bouwen met hun publiek.

Luc Rombouts studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen, waar hij afstudeerde in 1987. Hij is stadsbeiaardier van Tienen, universiteitsbeiaardier van Leuven en beiaardier van de Abdij van Park. Samen met zijn collega Twan Bearda vormt hij het vierhandig beiaardduo The Bells’ Angels. Luc trad op in verschillende Europese landen, in de USA en in Canada.

luc romboutsDoor lezingen en publicaties brengt Luc het brede publiek in contact met de beiaardcultuur. Hij schreef onder meer de omvangrijke beiaardgeschiedenis Zingend Brons, die meermaals werd bekroond. Hij coördineerde het kandidaatsdossier dat in 2014 leidde tot de erkenning door UNESCO van de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in de omgang met immaterieel cultureel erfgoed. Hij is bestuurslid van het Museum Klok & Peel in Asten en medeoprichter van het International Network of War Memorial and Peace Carillons. Hij lag aan de basis van de nieuwe beiaarden in het Groot Begijnhof (2009) en de Abdij van Park (2018) in Leuven. In 2016 promoveerde Luc aan de Universiteit Utrecht met een dissertatie over de oorsprong van de beiaard.

In 2017 ontving Luc de Jhr. Jacob van Eyck Oeuvreprijs van de Utrechtse Klokkenluiders Gilde omwille van zijn verdiensten voor de beiaardcultuur.