home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Afscheid ds. A. Sterrenburg nov 2014

afscheid ds 5Op zaterdag 6 december en zondag 7 december nam ds. Adrie Sterrenburg afscheid van de Oude Kerk 
 

De fotoreportage van de afscheidsdienst op zondag 7 december >>

Als blijk van waardering ontving ds. A. Sterrenburg uit handen van de Burgemeester van Leidschendam Voorburg de zilveren erepenning van de gemeente.


“Op natuurlijke en enthousiaste wijze heeft u een verbinding weten te leggen tussen de kerk, die letterlijk en figuurlijk in het centrum van Voorburg staat en de gemeenschap, waarvan die kerk deel uit maakt.” zei burgemeester J.W. (Hans) van der Sluis tegen ds. A. (Adrie) Sterrenburg zaterdagmiddag 6 december tijdens zijn afscheidsreceptie in de Oude Kerk.
 
 2014-12-06 Afscheid Domine Sterrenburg  003
Sinds het voorjaar van 1996 is ds. Sterrenburg als predikant verbonden aan de Oude Kerk en neemt hij afscheid van de wijkgemeente Opstandingskerk-Oude Kerk vanwege zijn emeritaat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.Niet alleen binnen de Protestantse Gemeente van Voorburg heeft hij zijn taak met enorme inzet en liefde voor de mensen vervuld, maar is hij ook in een veel breder verband binnen en buiten de kerk actief geweest. Vele jaren was ds. Sterrenburg lid van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Hij heeft daarin veel extra werk verzet en mede gezorgd voor samenbindende activiteiten tussen de kerken onderling en de communicatie tussen kerk en samenleving.
 

foto's: Ot Douwes 

Zo was hij actief bij het ontsteken van de kerstboom in de Herenstraat en hield hij zeepkistpreken op het Cultureel Festival van Voorburg.

2014-12-06 Afscheid Domine Sterrenburg  005Het Groot Voorburgs Dictee ‘Afscheid van een bescheiden inspirator’ was dit jaar aan ds. Sterrenburg gewijd en de burgemeester gaf hieruit een citaat: “Bij hem is voor iedereen plek in de herberg. Hij beschouwt de kerk en het geloof als de accommodatie voor alle gezindten en geloven om gedeelde waarden te exploreren en verschillen met de mantel der liefde te bedekken.” Vanwege de bijzondere verdiensten voor de Leidschendams-Voorburgse gemeenschap en in het bijzonder voor de wijkgemeente Opstandingskerk-Oude Kerk heeft het college van B&W besloten om de zilveren erepenning van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan ds. Sterrenburg toe te kennen.
 
 
 
2014-12-06 Afscheid Domine Sterrenburg  006Voor de afscheidsdienst op zondagmorgen was de Oude Kerk overvol. De cantorij van de Opstandingskerk-Oude Kerk, het Martini Ensemble en de soliste ds. Anjelien Schutmaat gaven hun medewerking evenals de twee organisten Wim Loef en Jan Droogers. Ds. Sterrenburg leidde de dienst zelf en hij verwees naar Johannes de Doper. Met gezag wijst Johannes van zichzelf af naar Jezus en zo is hij hèt toonbeeld van een ware getuige. Geloof is niet louter een privézaak, al wil men het graag verbannen uit het publieke domein tot achter onze voordeur. Heel de wereld heeft God op het oog met dat land van belofte. Laten we dan maar niet met een opgeheven vingertje gaan staan, maar vooral met onze vinger wijzen naar Jezus.

 

2014-12-06 Afscheid Domine Sterrenburg  007Ds. J.T. (Jan) van der Wolf sprak bij het afscheid als wijkpredikant van ds. Sterrenburg. Hij noemde het “Nunc dimitis’, de lofzang van Simeon, die bij de uitvaart van een lid van de communiteit van Taizé gezongen werd. Met de woorden van die lofzang zond hij ook ds. Sterrenburg heen: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan naar uw woord’. Aan het einde van de dienst werd gezongen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Tot slot werd hij toegesproken door de voorzitter van het wijkdeel Oude Kerk, Ronald Schippers. Kenmerkend voor ds. Adrie Sterrenburg is dat hij altijd aandacht heeft voor de minderheid. Waarom ben je tegen iets, wat zijn je beweegredenen? Hij probeerde te verbinden en is een echte herder, die waakt over zijn kudde.

 
 
 
afscheid ds 4