home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Profiel van onze predikanten

De Wijkgemeente Martini heeft een vacatureruimte van 1.5 fte. De vacatures zijn in 2014 ontstaan door overlijden (dr. T.H. van der Hoeven) en emeritaat (ds. A. Sterrenburg). Sinds november 2014 is een interim-predikant (ds. J. van de Meent) in de gemeente werkzaam. Daarnaast verricht een tweetal predikanten hulpdiensten, ds. T. Koelewijn voor pastoraat en ds. A. Venemans voor toerusting.

Wij zien uit naar voorgangers die midden in de tijd staan en met hart, hoofd en handen gestalte geven aan het Evangelie van Jezus Christus. Predikanten die de Bijbelse boodschap kunnen vertolken voor jong en oud en deze boodschap weten te verbinden met de actuele vragen van vandaag.

Van hen verwachten wij dat ze de gemeente voorgaan op de weg van de Heer, wervend en inspirerend, en aanvoelen wat mensen bezighoudt. Zich bewust van de moeilijke situatie waarin (jonge) gezinnen verkeren in de geloofsopvoeding van hun kinderen. Stevige persoonlijkheden, met een duidelijk profiel. Teamspelers, die goed kunnen samenwerken, met elkaar als professionals en in samenspel met de vele vrijwilligers in de gemeente. Vrijwilligers weten te boeien en te binden. Verbinders, die tegenstellingen kunnen overbruggen en groepen kunnen samenbrengen en houden. Generalisten, die elkaar kunnen vervangen. Met bij voorkeur specifieke kwaliteiten (de een meer herder, de ander meer leraar) aanvullend op elkaar. Ze hebben ervaring met veranderingsprocessen en zijn in staat de gemeente blijvend bij samenlevingsvraagstukken te betrekken. Beiden zijn in staat een bijdrage te leveren in de (schriftelijke) communicatie naar de gemeente en vernieuwing daarvan. Een is bereid deel te nemen aan het redactiewerk.

Voorburg, januari 2016.