home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

staties tentoonstelling

statieDe evangeliën vertellen ons de lijdensweg van Jezus: vanaf Zijn veroordeling tot aan de graflegging.

Al in de eerste eeuwen van het Christendom is het lijden overdacht.

“Stilstaan op weg naar Pasen”

De kruiswegstaties in de kerken of kruiswegen in de open lucht zijn niet primair bedoeld als een decoratieve

of artistieke verfraaiing. Zij hebben een ander doel: Men trok en trekt - alleen of in groepen - langs de staties, de halteplaatsen die de lijdensweg van Jezus markeren. Biddend en zingend, om zijn lijden en smarten

te herdenken en te overdenken waardoor Hij de verlossing van de mensheid heeft bewerkt.

In de R.K. traditie gebeurt dat veelal ook daadwerkelijk nog op Goede Vrijdag.

Oorspronkelijk waren er zeven staties, vanaf de 18e eeuw veertien.

In modernere staties is een vijftiende toegevoegd: De Opstanding.

Het kruis is daarmee niet het teken van het lijden, maar eigenlijk van de overwinning en verlossing.

De kruisweg heeft componisten, toneelschrijvers en kunstenaars geïnspireerd.

In de beeldende kunst in de vorm van schilderijen, plastieken, grafiek en beeldhouwkunst.

Uit de prachtige verzameling die ons is geschonken door Dhr. en Mw. Doove uit Voorburg

ligt hier iedere kerkdienst tot Pasen wekelijks een andere complete kruiswegstatie.

Op zaterdag 19 en 26 maart is tijdens “Oude Kerk Open”

een groter deel van de collectie te bekijken tussen 11.00 en 16.00 uur.

Er zijn weer “nieuwe” staties te bekijken, o.a. via beeldschermen.

De tentoonstelling is daardoor zeker weer anders dan vorig jaar.

Een bezoekje waard dus !  Hartelijk welkom !