home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Medair project 2016

IMG 9592Op zondag 27 maart 2016 (Paasdienst) mochten we Hester Sanderman een cheque van € 1300,- overhandigen.

Er waren nogal wat mensen die vroegen hoe ze alsnog konden bijdragen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de bankrekening van de wijkdiaconie: NL49 INGB 0000547091. In de hal van de kerk ligt informatiemateriaal van Medair, de organisatie, waaraan wij het geld zullen overmaken. In een komende nieuwsbrief vermelden we het definitieve resultaat van de actie.

bedanktkerkvoorburgcover2

40-dagenproject 2016

In deze tijd geven we als wijkgemeente diaconale aandacht aan een bijzonder project dat gericht is op hulpverlening, zo mogelijk door iemand die wij kennen. Dit jaar staat Hester Sanderman hierin centraal. Lees over haar en haar werk in het kerstnummer van ons wijkblad (pag. 14/15).

medair2

Hester werkt in het door aardbevingen getroffen Nepal als logistiek manager voor de organisatie Medair (hoofdkantoor in Geneve en regionaal in Amersfoort). Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die hulp verleent in conflict- of door natuurrampen getroffen gebie

 

Door middel van extra deurcollectes willen we om uw financiële medewerking vragen in de 40-dagentijd, die zich ook kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen.den. Zie voor meer informatie: www.medair.org.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de bankrekening van de wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91

Artikel uit het wijkblad Ronde de Oude en Opstandingskerk van november 2015

Hester is ontwikkelingswerker in Nepal Hester Sanderman (39) woonde in Voorburg en was lid van de Oude Kerk. Een paar jaar geleden liet ze alles achter zich om aan het werk te gaan als ontwikkelingswerker. Eerst in Maleisië en Thailand, en sinds vier maanden in Nepal. ‘Mei en april jl. troffen twee zware aardbevingen Nepal met een enorme schade als gevolg. Bijna 750.000 huizen werden verwoest of beschadigd en infrastructuren werden volledig platgelegd. En erger: meer dan 8.600 mensen vonden de dood…’ Nabevingen ‘Ik werk (in Nepal als Logistiek Manager) voor de organisatie Medair, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland (Geneve). Het heeft ook een afgevaardigd kantoor in Nederland (Amersfoort). Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die hulp verleent in conflict- of door natuurrampen getroffen gebieden.

medair1Zie voor meer informatie: www.medair.org.

Op dit moment werk ik bijna vier maanden in Nepal en inmiddels is het land weer volledig veilig verklaard. De eerste periode na de twee zware aardbevingen vonden er nog regelmatig nabevingen plaats. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst zo’n nabeving meemaakte. Dat deed me enigszins beseffen wat voor emotioneel drama zich hier heeft afgespeeld; ik zag de paniek die het veroorzaakte buiten op straat en de angst in de ogen van de mensen dat het opnieuw een zware aardbeving zou zijn. Een bijzondere en intense ervaring.’

Veel voldoening ‘Als Logistiek Manager ben ik (mede)verantwoordelijk voor de logistiek, van inkoop tot distributie van de goederen naar de verschillende getroffen gebieden waar wij werkzaam zijn. Het betreffen materialen voor het bouwen van tijdelijke onderkomens, voor de huizensloop en voor de bouw van nieuwe aardbeving bestendige woningen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit werk mag doen. Het geeft iedere keer weer enorm veel voldoening wanneer ik zie hoe blij de mensen zijn met de goederen en de hulp die ze ontvangen. Veelal gaan ze gelijk na aflevering aan de slag en het is prachtig om te zien hoe het de motivatie onder de mensen beïnvloedt, hoe er nieuwe hoop uit voortvloeit en hoe het voor saamhorigheid onder de mensen zorgt. Ik voel me vaak ook klein worden, want hoe prachtig ook dat we dit voor de mensen kunnen doen, het is zo’n klein gebaar met de hoeveelheid werk die nog verricht moet worden.

Er is ook al heel veel werk gedaan, maar er gaan zeker nog jaren overheen voordat Nepal weer volledig is opgebouwd.’ Armoede vs natuurpracht ‘De armoede van het land en de gevolgen van de aardbeving staan overigens in schril contrast met de pracht van het land. Het land is zeer bergachtig, prachtig groen, met mooie rijstterrassen. Van de tien hoogste bergen in de wereld liggen er acht in Nepal, waaronder de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. De mensen zijn oh zo vriendelijk en wat me steeds het meeste raakt, is dat ondanks alles wat het land te verduren heeft of te verduren heeft gehad, ze zich aanpassen, accepteren al wat is, en ze zijn dankbaar voor alle hulp die ze krijgen. Te allen tijde blijven ze vriendelijk. Regelmatig worden we overladen met Khata’s (Buddhistische traditionele ceremoniële sjaals, waarmee ze onder meer hun dankbaarheid tonen). Mensen komen soms van heinde en verre en wandelen uren om dit gebaar te mogen maken.

Het dankwoord dat ze daarbij gebruiken, en tevens gebruikt als dagelijkse begroeting wordt gebruikt, is het woord “Namaste of Namaskar’: ‘Ik eer de plek in jou waar het hele universum samenkomt. Ik eer de plek in jou waar liefde, waarheid, licht en vrede heerst. Wanneer jij in die plek bent in jezelf en ik in die plek in mijzelf, dan zijn we één.”’ Dankbaar ‘Zoals gezegd, ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen en ik ben God dankbaar dat hij mij steunt om dit werk te kunnen doen. Ik voel mij door dit werk meer verbonden met God dan ooit tevoren, omdat ik door Hem mijn hart kan laten spreken en mij in dienst kan stellen van Hem door mij in te zetten voor de mensen op deze wereld die het het hardst nodig hebben. Tot slot, wil ik ook mijn grote dank betuigen aan Ds Sterrenburg, voor de gesprekken die we hebben gehad, voor de interesse die hij heeft getoond, voor het willen zijn van mijn spiritueel referent tijdens de selectieprocedure en zonder wie ik niet de kans zou hebben gehad dit werk te mogen doen. Mijn dank is groot!’

Hester Sanderman