home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Reactie op Nashville-verklaring

                                                                         regenboog

Op grond van onze diepe overtuiging dat bij de levende God iedereen welkom is ongeacht geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, of wat dan ook, staat de deur van onze kerk en van ons hart open voor ieder die binnenkomt.

De toon en de inhoud van de Nashville-verklaring vinden wij niet dienstbaar aan het gesprek over sekse en seksualiteit. Deze onderwerpen, waar we verschillend over denken, vragen een open en luisterende houding waarin ruimte is voor íeder om zich uit te spreken en gehoord te worden en zich daarbij aanvaard te weten.

Als Martini-wijkgemeente geven wij daarom, onder het veelzeggende teken van de regenboog, dat verwijst naar Gods ontferming en trouw aan alle mensen, graag dit statement: Welkom zoals je bent!