home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Oecumenische Vieringen 40-dagentijd 2019

De weg van Jezus e1551131751771

De veertigdagentijd is een periode van bewustwording, inkeer en verstilling. We bezinnen ons op het lijden van Jezus, Zijn kruisgang en Zijn sterven. Maar we zijn niet zonder hoop, omdat we weten van Zijn opstanding! Het is goed om daar niet alleen op de zondagen, maar ook midden in de week bij stil te staan. Daarom zijn er gedurende de veertigdagentijd korte, meditatieve vieringen, ze duren ongeveer een half uur, waarin we ons samen met onze broeders en zusters van de Sint Maartenparochie bezinnen op het thema: De weg van Jezus…

De vieringen
In de vieringen is ruimte voor woord en gebed, muziek en stilte. En elke viering belicht een ander aspect van het lijdensverhaal:
13 maart: Zoeken naar Christus
20 maart: Zoeken naar Zijn Weg
27 maart: Zoeken naar Zijn Woord
3 april: Zijn Woord laten klinken
10 april: Ons door Zijn wonden laten raken.

De voorbereidingsgroep nodigt u van harte uit om de vieringen mee te maken. Gemeenteleden uit onze eigen gemeente gaan daarin voor, samen met parochianen van de Sint Maartenparochie.
Locatie: Dagkapel van de Martinuskerk Oosteinde 56
Aanvang: 19.30 uur
Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.

Activiteiten na de viering
Aansluitend is er in het parochiehuis een activiteit, die overigens los staat van de vieringen.
13 maart  is er een uitleg over het hongerdoek ‘God onder ons: de werken van barmhartigheid’.
20 maart, 27 maart en 3 april gaan we na een korte inleiding door diaken Pier Tolsma met elkaar in gesprek over het thema Heil, Heilig, Heiliging. Hierbij komt ook de brief van paus Franciscus Verheugt u en juicht aan de orde.
10 april     staan de Kruiswegstaties van Jan Toorop op het programma.
Ook bij deze bijeenkomsten bent u van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep,
Adriënne van Mourik  ( adrienne at avanmourik nl )