home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 25 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

Ds. Giel Schormans gaat Dinsdagavond 21 november van  23:00-24:00 uur voor in de Doorlopende Kerkdienst in Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag.
Wie gaat mee als kerkganger?
We verzamelen om 22:00 uur bij de Oude Kerk om er met zijn allen naar toe te fietsen.
Informatie over Kerkasiel Bethel

25 november 10 uur:  ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand, Zondag Voleinding, herdenken van ons ontvallen gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar,  orde van dienst >
25 november 19 uur: ds. B. Plaisier

Diensten op Kerkomroep volgen >

Oudere orden van dienst >

Bij de dienst van zondag 18 november – 2e zondag van de voleinding

In de binnenstad van Brugge, in de tuin van het Arentshuis staat een beeldengroep van beeldhouwer Rik Poot getiteld ‘de vier ruiters van de apocalyps’. In Openbaring 6, de schriftlezing voor deze zondag komen we ze tegen: zes zegels worden geopend door het Lam en vier ruiters stormen de wereld binnen. Drie van hen verbeelden de rampen die de aarde treffen, een van hen is wit: Hij overwint. Ds. Giel Schormans.

Zangdienst zondagavond 18 november 19.00 uur in de Oude Kerk

Het thema van deze zangdienst is “dankbaarheid”. We zingen liederen uit diverse liedbundels. Jan Droogers begeleidt op het orgel en Kees Alers op de fluit. Hebt u een (bekend) lied dat u graag (weer een keer) wil zingen geef dit dan per mail of telefonisch door aan ds. Giel Schormans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , telefoon: 070-7520363) We zullen dan proberen uw lied een plaats te geven. Doorgeven kan tot vrijdag 16 november 20.00 uur

Bij de dienst van zondag 26 november - Eeuwigheidszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar Gods toekomst en gedenken we hen die in onze gemeente het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en ontsteken een gedachteniskaars. Nabestaanden zijn door de kerkenraad uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. De cantorij onder leiding van onze cantor-organist Hans Houtman werkt muzikaal mee. We lezen Openbaring 7:1-4 en 9-17. Johannes ziet een menigte die ontelbaar is in witte gewaden en met een palmtak in de handen voor de troon van God. De dienst zal worden geleid door de beide wijkpredikanten, ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans,

Bij de dienst van 2 december, 1e zondag van Advent, Heilig Avondmaal

Advent is, veel meer dan een aanloopje naar Kerst, een ‘popelende tijd’ (Willem Barnard), van oorsprong een tijd van verwachting van de nieuw Adam, van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Advent: advenit, Hij komt, de toekomst van de Heer is daar! Doordat we dit jaar heel november en december lezen uit het bijbelboek Openbaring, komt goed tot uitdrukking dat de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en de adventstijd een geheel zijn. Op deze eerste zondag van de advent landen we aan bij Openbaring 8: het zevende zegel en de acht bazuinen. ‘De macht van het gebed der kerk’ schreef dr. K.H. Miskotte - die midden in de machteloze oorlogsjaren (‘40-‘45) een serie lezingen voor niet-kerkelijken over Openbaring hield - boven dit hoofdstuk. Ds. Leneke Marchand

Bij de dienst van zondag 9 december – 2e zondag van de advent

In de zondagen voor kerst staan we als kerk niet alleen stil bij de komst van Jezus Christus eens in Bethlehem, maar kijken we ook uit naar zijn wederkomst. We lezen deze tweede adventszondag openbaring 10. Ds. Giel Schormans.

Diensten in De Mantel

Zondag 9 december is de voorganger ds. T. Koelewijn. Muzikale medewerking verlenen Netty Blansjaar, orgel en Adriënne van Mourik, fluit. Ook mensen van buiten de Mantel van harte uitgenodigd.