home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Ontmoetingsmomenten

Na 24 januari 2018 zijn nog geen nieuwe ontmoetingsmomenten gepland.

 

Dit seizoen zijn er enkele ontmoetingsmomenten. Vroeger noemden we dat het Groot-Huisbezoek. Ze zijn bedoeld voor gemeenteleden die het leuk vinden om eenmalig een middag of avond in gesprek te gaan met anderen over leven, geloof en kerk. Dit jaar doen we dat aan de hand van het thema “Open huis”. Wat betekent gastvrijheid voor ons, hoe kunnen we ons daarin oefenen,  hoe kunnen we als kerk een ‘open huis’ zijn? Rondom dat soort thema’s gaan we in gesprek. Dit keer geen persoonlijke uitnodiging, maar een uitnodiging langs deze weg. U bent van harte welkom! Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957. Leiding: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans.

Op onderstaande data:

dinsdag 14 november 2017     15:00-16:30 uur
woensdag 29 november 2017  20:00-21:30 uur
donderdag 11 januari 2018      20.00-21.30 uur
woensdag  24 januari 2018     15.00-16.30 uur