home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Pesachmaaltijd

Kom proeven van en luisteren naar de uitleg over de Pesachmaaltijd!

Pesachmaaltijd afbeelding 2Voorafgaand aan de nacht waarin Hij gevangen genomen zal worden, houdt Jezus met zijn leerlingen een maaltijd. Als Joodse man is Jezus dat gewend, het is immers de eerste dag van het feest van Pesach en het Ongedesemde brood.

Daarom zal er op woensdagmorgen 28 maart 2018 om 10.00 uur (in de Stille Week) in de grote zaal van De Voorhof een Pesachmaaltijd worden gehouden. We zullen volgens het Joodse gebruik de vaste volgorde van de Pesachmaaltijd aanhouden, uit de bijbel lezen en Netty Dondorp zal ons vertellen over de rijke en diepe achtergronden van de symbolen in deze maaltijd. We zullen ook proeven van de gerechten die een onderdeel van de maaltijd vormen. Zo mogen we ons als volgelingen van Jezus bezinnen op Zijn aanstaande lijden en sterven en uitzien naar Zijn opstanding!

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! U kunt zich opgeven bij Netty Dondorp (070-3620659) of Adriënne van Mourik (070-3206557)
Ook voor vragen of informatie kunt u bij ons terecht.
                                                          Een hartelijke groet van Netty en Adriënne