home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 2 juli 2017

Zondag 2 juli 2017
3e zondag van de zomer
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
    
Voorganger: ds. H.M. Marchand
Ouderling van dienst: Bep van Sloten- Van der Munt
Lector: Paula Hoek- Van der Elst
Organist: Hans Houtman

Muziek voor de dienst: Präludium und Fuge G-Dur, Op. 37 Nr. 2- F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Welkom

Aanvangspsalm 92: 1,2,7,8 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

 (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Gebed van toenadering

Gesproken kyrie en gezongen gloria LB 310 Eén is de Heer (wisselzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars, jij mag branden (Geroepen om te zingen 24)

De kinderen van 4-12 gaan naar de kinderdienst, tieners 12-17 zijn welkom in de tienerdienst

Eerste lezing: Genesis 1: 31- 2: 3

Zingen LB 365 2,3,7 (De dagen alle zeven)

Tweede lezing: Johannes 19: 31, 38-42

Zingen LB  887: 1,3 (Wees stil en weet)

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel:

Gott des Himmels und der Erden- E.F. Richter (1808-1879)

Zingen LB 655: 1,2,5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

De kinderen komen terug in de kerk.

Aankondiging collectes en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor JOP. Dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet. Dat is het diepste verlangen van de medewerkers van JOP, de jeugdafdeling van de PKN. Zij ondersteunen vrijwilligers en professionals van plaatselijke gemeenten met advies, begeleiding, inspiratie, trainingen en materialen. Ook het tijdelijk aanstellen van een JOP Jeugdwerker behoort tot de mogelijkheden. Info: https://jop.nl.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Ondertussen kunt u de kinderen uit de crèche halen, zodat zij de zegen mee ontvangen.

Slotlied LB 756: 1,4,5,6 (Laat komen Heer uw Rijk)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN  2 juli 2017

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor Barbara van 't Veer-Zwaan. Het thema van deze dienst is Lied 840: 'Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom'.

Koffieochtend          

Morgenochtend (maandag 3 juli) 10-12 uur: koffie met wat lekkers in de Voorhof.

Sanseveria

Dinsdag 4 juli is er weer Sanseveria. De geplande presentatie kan helaas niet doorgaan. Maar het wordt toch een gezellige middag. Vraag het aan Ans Verschoor.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al 130 mutsjes gebreid. Op naar de 200!

Wie doet mee? Actie loopt tot 17 september.

Inlichtingen bij Els Schippers

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer (behalve 8 juli) van 11-16 uur.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg