home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 9 juli 2017

Zondag 9 juli 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 4e zondag van de zomer 
 
Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector: Mariska Roozendaal
Organist: Gerrit van Eeden

***

Orgelspel: Prelude in F (homage to J.S. Bach) & Trompet Voluntary Gordon Young (1919-1998)

Welkom

Aanvangspsalm 24:1,2,3 (de aarde en haar volheid zijn)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed: afgesloten met Lied 834:1,2,3 Vernieuw Gij mij…)

Genadeverkondiging

Woord ten leven

Lied: LB 150a (Geprezen zij God)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden (Geroepen om te zingen 24)

Eerste lezing: Jesaja 10:1-4

Lied LB 352:1,2

Evangelielezing Marcus 4: 35-41

Lied: LB: 352: 3,4,5

Evangelielezing: Marcus 5: 1-15

Lied: LB: 352:6,7

Schriftuitleg en verkondiging

De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust”(Mc 4:39)

Meditatief orgelspel: Pièce Impressionniste  Craig A. Penfield (*1948)

Lied: Gezang 467 (LvK)

1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!
 
2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
 
3  O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
 
4  O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Aankondiging collecte en mededelingen

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor het Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg , waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt en ook in het bestuur zit. Het fonds verleent financiële hulp aan inwoners van Leischendam Voorburg die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt en waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. Voorwaarde is dat er geen andere voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en een bijdrage uit het Sociaal Fonds moet een structurele oplossing bieden (www.lv.nl). De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche halen, zodat zij de Zegen mee ontvangen. De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk.

 

Slotlied: Psalm 89:4,6

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel: ALLA BREVE pro Organo pleno BWV 589 J.S. Bach (1685-1750)

U kunt de complete dienst (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.  Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor Dr. B. Wentsel uit Den Haag.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.
Gemeenteleden hebben al 130 mutsjes gebreid. Op naar de 200!
Wie doet mee? Actie loopt tot 17 september.
Inlichtingen bij Els Schippers

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer van 11-16 uur kunt u terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen.

Predikant nodig in de vakantieperiode?

Van 10 juli tot 7 augustus zijn de predikanten Schormans wegens vakantie afwezig. Mocht u/jij in deze periode een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 06 40298957 / 070-3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of met Dirma Redelijkheid (tel. 06- 17042180, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zij kunnen u doorverwijzen.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg