home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 13 augustus 2017

Zondag 13  augustus 2017

8e Zondag van de zomer

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger: Ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Dirma Redelijkheid-Gerritse

Lector: André Sjoerdsma

Organist: Gerrit van Eeden

 

Orgelspel:

Praeludium en Air on the G String in D-Dur  Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm. Psalm 92: 1, 2 en 3

 

Bemoediging en groet

 

Bemoediging:

 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:        en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet:

v.:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:        Amen

allen gaan zitten

 

Kyriegebed

 

Glorialied: Lied 869: 1 en 7

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp

 

Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht

 

Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.

Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal

 

Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:

God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

Eerste lezing: Jona 2: 1 - 11

 

 

Zingen: Psalm 29: 1, 2 en 6

 

Tweede lezing: Matteüs 14: 22 - 33

 

Zingen: Lied 917: 1 t/m 6

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel:

Liebster Jesu, wir sind hier  Johann Sebastian Bach

 

Zingen. Lied 933

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en Aankondiging collecte De eerste collecte is bestemd voor de zending.

Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee.  Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden

Info: www.kerkinactie.nl.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied. Lied 352: 1, 2, 5 en 7

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (431 c).

 

Orgelspel: A Trumpet Minuet  Alfred Hollins (1865-1942)

 

U kunt de complete dienst (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. A.J.G. Dronkert voor in de vesper.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al heel veel mutsjes gebreid. We gaan hiermee door tot 17 september.Wie doet mee?

Inlichtingen bij Els Schippers en Jo Huizer.

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer kunt u van 11-16 uur terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen. Maak vrienden hierop attent, of neem iemand mee.

Op 19 en 26 augustus en 2 en 9 september is er om 14.00 uur een beiaardconcert buiten te beluisteren.

Gemeente-uitje naar de Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven. Opgeven op de fly-over in de Voorhof.

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf of Germa Nauta.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

 

Meer informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg