home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 27 augustus 2017

Zondag 27  augustus 2017

10e Zondag van de zomer

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger: ds. J.T. van der Wolf

Ouderling: Judy van Engeldorp Gastelaars

Lector: Alewijn Schouten

Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel:

Freu dich sehr, o meine Seele: G. Böhm (1661-1733)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: Psalm 103E (drie maal)

 

Bemoediging en groet

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:        en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet:

v.:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:        Amen

allen gaan zitten

 

Als Kyriegebed: Lied 858

 

Verlossend Woord

 

Glorialied: Lied 725: 1 en 4

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp

Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht

Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.

Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal

Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:

God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

 

Schriftlezing: 1 Koningen 8: 1-14a  en 27-30

 

Zingen: Psalm 98: 3

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel:

Nun lob mein Seel’ den Herren, BuxWV 212 - D. Buxtehude (1637-1707)

 

Zingen: Lied 405: 3 en 4

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en Aankondiging collecte

De eerste collecte is bestemd voor STEK (Voor Stad en Kerk), ten behoeve van het project ‘over de drempel’ (dak en thuislozen).

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: Lied 825: 1,4, 6 en 8

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (431 c).

 

Orgelspel

 

U kunt de complete dienst (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. T. Koelewijn voor in de vesper.

 

Zondag 10 september Kerkproeverij

Nodig iemand uit om een keer mee te gaan naar de kerk. Het wordt een laagdrempelige dienst. Uitnodigingskaarten liggen klaar om mee te nemen!

Noveen ter voorbereiding op de Kerkproeverij

Van 1 tot 9 september bidden voor een goede dienst op zondag 10 september. Neem het boekje met de gebedsintenties mee!

De start is vrijdag 1/9 om  19.00 uur in de Martinus Kerk aan het Oosteinde.

 

Oude Kerk Open

Zaterdag 2 en 9 september kunt u van 11-16 uur nog terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen. Van 14.00-15.00 uur is er een beiaardconcert. Op 9 september is er Open Toren: van dichtbij de beiaardier op de vuisten kijken!

Ook op 9 september is er mogelijkheid als amateur het Marianne Orgel te bespelen. Info en opgave bij Louis Cosman.

 

Gemeente-uitje naar de Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven. Opgeven op de fly-over in de Voorhof.

 

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Tot 17 september kunt u ze nog inleveren.

Inlichtingen bij Els Schippers.

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

 

Meer informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg