home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 17 september 2017

Zondag 17 september 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- Startzondag met als thema: open huis -

 

In deze dienst nemen Sam Assink, Domonkos Hegyi, Sarah Koene, Julie van Mourik en Pieter Schormans afscheid van de kinderdienst

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Ronald Schippers

Lector: Rosalie van Mourik

Organist: Gerrit van Eeden

Met medewerking van Maaike Buurma (piano)

en de Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman,

 

Orgelspel Variaties over Psalm 75  Klaas Bolt  (1927-1990)

 

Voor aanvang van de dienst oefenen we LB 167 en ELB 167: 1,2,4

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: 280 cantorij 1,3,5 gemeente: 2,4,6,7 (De vreugde voert ons naar dit huis)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed

 

Lied: Psalm 103: 5 (zoals een vader liefdevol zijn armen)

 

Kyriegebed: na iedere gebedsintentie zingen wij LB 367d

 

 

 

Glorialied: Rejoice in the lord Alway - George Rathbone (1874-1951) (Cantorij)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen: de leiding van de kinderkerk neemt afscheid van Sam, Domonkos, Sarah, Julie en Pieter

 

Kinderlied: LB 805 (wij gaan voor even uit elkaar)

 

Schriftlezing Genesis 18: 1-15

 

Lied: LB 164 (couplet 1: Cantorij, rest: allen)

 

Evangelielezing: Lukas 14:12-14

 

LB 833 (neem mij aan zoals ik ben) (Cantorij 1 x, gemeente 2 x)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziekdoor Maaike Buurma en Hans Houtman: Morceaux, Op 11, nr. 3, Andante cantabile - S. Rachmaninov (1873-1943)

 

Lied: ELB 167: 1,2,4 (Wees mijn vooruitzicht)

 

1 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,

niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.

Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht.

Wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

 

2 Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.

Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:

Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,

dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.

 

4 Zon, die de hemel met vreugde regeert,

doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!

O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat,

wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad.

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor PAX en Kerkinactie, 16-24 september is het Vredesweek. We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. Met klem vragen wij daar aandacht en financiële steun voor.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk. Als U kinderen hebt in de crèche en wilt dat ook zij delen in de zegen, haal hen dan voor de slotzang op

 

Slotlied (staande): LB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel Voluntarie   Adagio-Moderato  James Hook  (1746-1827)

 

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

 

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Is er koffie, thee of limonade . Daarna begint het programma van de gemeentezondag.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur is er in deze kerk een korte, meditatieve viering in het koor van de kerk. Ds. A.J. G. Dronkert is de voorganger.

Oecumenische viering in de Vredesweek

Woensdag 20 september, aanvang 10:30 uur (!) is er in de Mantel een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Thema is “De kracht van verbeelding” en de voorgangers zijn ds. E. van der Wolf-Kox en pastor P. Sas. Allen van harte welkom!

 

Bijbellezen

De groepen starten dinsdagavond 19 september 20:00 uur en woensdagmorgen 20 september 10:00 uur.

 

Lezing over getallen in de Bijbel

Woensdag 20 september 14:00 uur door ds. E. van Rooijen uit Bleiswijk, organisatie Confessionele Vereniging.

 

Rob Favier in De Open Hof

Rob Favier, cabaretier, theoloog geeft een voorstelling "Muziek met een glimlach". Gezellige avond voor leden van De Open Hof, waar wij ook welkom zijn. Opgeven bij Jan Hendriks kkhendriks @ live.nl. Tijd: woensdag 20 september 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

 

Pelikaanlezing 700 jaar bouwgeschiedenis van de Oude Kerk

door Kees van der Leer. Op donderdagavond 21 september 20:00 uur in de kerk. Tevens start van de geldwervingsactie voor de Toren.

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Dinsdag 26 september, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €, wijn 1,50 €, sap 1,00 €. Aanmelden tot zaterdag 23 september bij Janny, jannyvanderheide @ versatel.nl, tel. 3861534 .

 

ABC-Cursus Christelijk geloof

Start van deze cursus woensdag 27 september 20:00 uur. Informatie en opgeven bij ds. Schormans wfschormans @ hotmail.com.

 

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

 

 

 

 

Het programma na de dienst is als volgt:

 

11.15-11.45 uur        * koffie (kies de lekkerste taart)

 

11.45-12.25                         * Preeknabespreking o.l.v. ds. Leneke Marchand (Voorhof kleine zaal)

* Workshop Fotografie o.l.v. Arjan van Mourik en Frank Arons (kerk)

* Workshop Zingen o.l.v. Hans Houtman (Voorhof grote zaal)

* Kookworkshop o.l.v. Adrienne van Mourik (maximaal 10 personen) (Keuken Voorhof)

 

* Kaarten maken (kerk)

* Stille wanddiscussie (kerk)

 

12.25-13.00               *Workshop Fotografie (kerk)

                                      * Workshop Zingen (Voorhof grote zaal)

* ‘De bijbel in 20 minuten’ o.l.v. ds. Giel Schormans (Voorhof kleine zaal)

 

Kinderprogramma:          * Leren tekenen en schilderen o.l.v. Loes Wiersma en Piet de Groen (kerk)
* Spelletjes in de tuin o.l.v. GHZV’ers Irene Geers -Fahner, Sjoerd Jousma en Bart Reinking

 

13.00-14.00               lunch

 

Let u op het vraag en aanbodbord in de kerkzaal: op dit bord kunt u zich inschrijven voor kringen en andere activiteiten en staan de taken waar de komende tijd mensen voor nodig zijn.