home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- 2e zomer van de herfst: Israëlzondag -

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers

Lector: Paula Hoek-van der Elst

Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel (Uit Suite in D- J. Stanley (1712-1786) Adagio, Andante, Siciliano)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: psalm 124: 1,2,4 (Laat Israël nu zeggen…)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed

 

Lied: Psalm 51:7 (Doe Sion wel, naar uw barmhartigheid)

 

Kyriegebed: afgewisseld met LB 299e

 

Glorialied: 299e (Glorie, glorie aan God hoog in de hemel)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied: LB 805 (wij gaan voor even uit elkaar)

 

Schriftlezing Genesis 3:8-15

 

Lied: LB 942: 1,2 (Ik sta voor u in leegte en gemis)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament

 

Lied: LB 942: 3

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek (Andante tranquillo uit Sonate 3, Op 65 nr. 3- F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847))

 

LB 911:1, 3, 4, 5 (Rots waaruit het leven welt)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag vieren we in de Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland. In Israël steunen we onder andere het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient! Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Bij de uitgang ontvangt u een Israëlkrant.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): LB 840 (Lieve Heer, Gij zegt kom…)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel (Uit Suite in D- J. Stanley (1712-1786)

Allegro moderat)

 

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

 

 

In onze gemeente zijn alle handen en hoofden nodig bij het vele werk binnen en vanuit de gemeente. Op het Vraag en Aanbod bord in de Voorhof kunt u zien waar behoefte aan is en kunt u ook een vraag hangen als uzelf een activiteit verzorgt waar hulp bij nodig is: zo zoeken we naar crèche leiding voor de zondag, naar koffieschenkers, naar een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen, of hulp voor de koster bij klusjes en nog veel meer. Doet u mee? De kerkenraad

 

MEDEDELINGEN

 

Extra collecte voor Sint Maarten

De extra collecte voor de hulp aan de bewoners van het eiland St. Maarten van vorige week zondag in beide kerken heeft € 1203,09 opgebracht. Als u alsnog wilt bijdrage aan dit doel, dan melden we u dat we de opbrengst overmaken naar rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding: Noodhulp Sint Maarten. Vanuit het Nationaal Rampenfonds werkt Kerk in Actie samen met het Rode Kruis dat de acute hulp uitvoert op Sint Maarten. Dank voor uw bijdrage!

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur is er een korte, meditatieve viering, waarin ds. H.J. Franzen uit Pijnacker voorgaat.

Kringen:

-Bijbellezen: dinsdagavond 10 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 11 oktober 10:00 uur.

-Gesprekskring Geloofsverdieping: maandagavond 9 oktober en dinsdagmorgen 10 oktober 10.00 uur

-ABC-cursus christelijk geloof: woensdagavond 11 oktober

Wie er de eerste keer niet bij was: u kunt nog aanschuiven

 

Vanuit de diaconie: Budgetcursus

De diaconie heeft regelmatig contact met de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder andere over schuldhulpverlening en beleid voor minima. De diaconie kan bemiddelen in voorkomende situaties. Daarom brengen we graag een komende gratis budgetcursus onder uw aandacht. Begin November start deze cursus ‘Baas over je eigen huishoudboekje’ waarin deelnemers inzicht krijgen en houden in hun inkomsten en uitgaven. Informatie of aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor andere vragen of opmerkingen over de diaconie kunt terecht bij Cor Hoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-20505284

 

Samen koffie drinken

Morgenochtend, maandag 2 oktober bent u weer van harte welkom,van 10:00 -12:00 uur in de Voorhof.

 

Sanseveria

Dinsdagmiddag 4 oktober om 14:00 uur: presentatie “Mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela”, door Henk Griffioen. Informatie bij Ans Verschoor. 

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Dinsdag 10 oktober, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €, wijn 1,50 €, sap 1,00 €. Aanmelden tot zaterdag 7 oktober bij: Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoe Voorburg Dorp in 40 jaar veranderde

Dinsdag 10 oktober om 20:00 uur: Pelikaanlezing door Meindert Marijs. Dit is een herhaling van de lezing van  18 mei. Toegang 5 €, ten bate van de restauratie van de Toren.

Film “I Daniel Blake”

Film met nagesprek in de Koningkerk, woensdag 11 oktober 19:30 uur.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie of gesprek: 

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.