home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 8 oktober 2017

3e zondag van de herfst

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger: Ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: Carel de Villeneuve

Lector: Mariska Koning

Organist: Wim Madderom

 

Muziek

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: 76:1,5,6 (God wordt geëerd in Israel)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed

 

LB 1005: 1,2,4 (Zoekend naar licht)

 

Moment met de kinderen

 

Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners zijn welkom bij de tienerdienst.

 

Gebed (om de leiding van de Heilige Geest)

 

Schriftlezing Genesis 4: 1-16

 

Zingen LB 991:1,2,3,4 (De eersten zijn de laatsten)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament

 

Zingen LB 991: 5,6,7,8

 

Preek

 

Muziek

 

Zingen: LB 1010 (Geef vrede Heer geef vrede)

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecte en mededelingen

 

COLLECTES

De eerste collecte is voor Vluchtelingenwerk.

De Diaconie steunt met een jaarlijkse financiële bijdrage maar is ook in de praktijk een betrokken partner. Zo was de Diaconie betrokken bij de organisatie van de dag voor statushouders en hulpmaatjes in de Oude Kerk op 25 maart jl. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers o.a. bij het vinden van een huis, het aanvragen van een uitkering, het aanmelden van kinderen bij een school, gezinshereniging, juridische hulpverlening en bij inburgering.

Info: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/wat-wij-doen

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Ophalen van de collecte

 

Zingen: LB 801: 1,2,7,8 (Door de nacht)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door het zingen van drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN 8 oktober  2017

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. J. Maasland uit Scheveningen voor in de avonddienst.

 

Kringen

-        Bijbellezen: dinsdagavond 10 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 11 oktober 10:00 uur

-        Gesprekskring Geloofsverdieping: maandagavond 23 oktober 20:00 uur en dinsdagmorgen 24 oktober 10:00 uur (dus niet 9 en 10 oktober zoals eerder vermeld)

-        ABC-cursus christelijk geloof: woensdagavond 11 oktober

Wie er de eerste keer niet bij was: u kunt nog aanschuiven.

 

Gezinnenlunch

Vandaag is er van 11.30-13.30 lunch voor ouders en kinderen (0-16). De ouders gaan in gesprek over het thema ‘gebed’, de kinderen gaan op bezoek in het atelier van Frans Kokshoorn.

 

20+ Kring

Zondag 15 oktober 12:00-13:30 uur o.l.v. ds. Schormans.

Lezing over het Hooglied

Woensdagavond 18 oktober 2017, van 20:00 tot 22:00 uur, in de Voorhof.

Spreker is ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden. Informatie bij Joke Verstraate-Krul (Confessionele Vereniging Voorburg).

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Dinsdag 10 oktober, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.
Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €, wijn 1,50 €, sap 1,00 €. Aanmelden  kan nog vanmorgen na de dienst bij Gerda van der Hoeven.

 

Hoe Voorburg Dorp in 40 jaar veranderde

Dinsdag 10 oktober om 20:00 uur: Pelikaanlezing door Meindert Marijs. Dit is een herhaling van de lezing van  18 mei. Toegang 5 €, ten bate van de restauratie van de Toren.

 

Film “I Daniel Blake”

Film met nagesprek in de Koningkerk, woensdag 11 oktober 19:30 uur.

 

Vanuit de Diaconie: Budgetcursus

De diaconie heeft regelmatig contact met de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder andere over schuldhulpverlening en beleid voor minima. De diaconie kan bemiddelen in voorkomende situaties. Daarom brengen we graag een komende gratis budgetcursus onder uw aandacht. Begin November start deze cursus ‘Baas over je eigen huishoudboekje’ waarin deelnemers inzicht krijgen en houden in hun inkomsten en uitgaven. Informatie of aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor andere vragen of opmerkingen over de diaconie kunt terecht bij Cor Hoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-20505284

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.