home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 22 oktober 2017

5e Zondag van de herfst
in de Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger: Ds. J.A. Berkheij uit Woerden
Ouderling van dienst: Bep van Sloten-van der Munt
Lector: Thilly Walvoort
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Trumpet tune- A. Hollins (1865-1942)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm psalm 72: 1, 4, 6

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging en groet

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen
allen gaan zitten

Gebed van Toenadering

Schuldbelijdenis

Zingen: Lied 836: 1

Genadeverkonding

Zingen: Lied 836: 4

Gebod van de Heer

Zingen: Lied 836:5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons over God,
op Hem zijn wij gericht.
 
2. Wij geven Gods verhalen door
Heer Jezus, spreek uw Woord
Schijn met uw licht op onze weg,
op ieder die het hoort.
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

De Heer verbindt ons met elkaar:

Hij roept ons allemaal.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners gaan naar de tienerdienst.

Schriftlezingen

Eerste lezing: II Samuël 11: 1-15

Zingen: psalm 9: 1, 3, 4

Tweede lezing: II Samuël 11: 26, 27

Zingen: psalm 9: 6, 10

Schriftuitleg en verkondiging, thema: #MeToo

Meditatief orgelspel: Uit Symphonie No. 2, Op. 13 No. 2: Adagio- C.M. Widor (1844-1937)

Zingen: Lied 449:1, 2, 3

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. Van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Het NBG maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven, voor nu en volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Zoals de ‘Bijbel Dichtbij’, een speciale editie van de Bijbel in Gewone Taal, met toelichtingen; en de Samenleesbijbel, die (groot)ouders en (klein)kinderen met elkaar kunnen lezen, erover praten en er samen van leren.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied psalm 93:1, 2, 4

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Vanaf vandaag zal in De Voorhof koffie/thee geschonken worden in de grote zaal en niet meer vanaf de bar. Tevens zullen bij de tafel, links naast de ingang van de grote zaal, bakken staan waar u zelf uw gebruikte kop en schotel kunt terugzetten.
Dit maakt het makkelijker voor een ieder om koffie te krijgen en alles na afloop weer snel op te ruimen. Helpt u mee?

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. H.J. Franzen uit Pijnacker voor in de avonddienst.

Kringen

-        Bijbellezen: maandagavond 30 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 1 november 10:00 uur
-        Gesprekskring Geloofsverdieping: maandagavond 23 oktober 20:00 uur en dinsdagmorgen 24 oktober 10:00 uur
-        ABC-cursus christelijk geloof: woensdagavond 1 november
Wie er de eerste keer niet bij was: u kunt nog aanschuiven.

Benefietconcert Blazersemble Windkracht 10

Zaterdagavond 21 oktober 20:00-22:00 uur; entrée 5 € t.b.v. de restauratie van de Toren.

Martini Ensemble bestaat 25 jaar!

Zaterdagmiddag 28 oktober om 15:00-16:30 uur Jubileum Concert “Silver Songs”. Na afloop vrijwillige bijdrage t.b.v. de restauratie van de Toren.

Vragen rond de uitvaartdienst

Maandag 23 oktober 20:00-22:00 uur in de Koningkerk, o.l.v. ds. J.T. van der Wolf. Aanmelden niet nodig.

Samen eten in de Voorhof

Dinsdag 24 oktober, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.

Vandaag kunt u zicht nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Vanuit de Diaconie: Budgetcursus

Begin November start de gratis budgetcursus ‘Baas over je eigen huishoudboekje’ waarin deelnemers inzicht krijgen en houden in hun inkomsten en uitgaven. Informatie of aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor andere vragen of opmerkingen over de diaconie kunt terecht bij Cor Hoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-20505284

Talenten gezocht!

Voor de organisatie van het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur) zijn we op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. In de Voorhof staat een flip-over waarop je je interesse kunt aangeven. Op 29 oktober en 5 november is er na de dienst een korte informatiebijeenkomst. We hopen op jullie enthousiasme!

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.