orde van dienst 19 november 2017

Zondag 19 november 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- 9e zondag van de herfst -

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Carel de Villeneuve

Lector: Paula Hoek-van der Elst

Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel (Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684- J.S. Bach (1685-1750))

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: psalm 42: 1,4 (Evenals een moede hinde)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                    en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                    Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                    Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed Lied: LB 1008:1,3 (Rechter in het licht verheven)

 

Lezing van de tien geboden

 

Psalm 71:9 (ik roem de grootheid van uw daden)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied: AWN 1.3 Noach  (t: Hanna Lam; m: Wim ter Burg)

Het water steeg wel hoog,

maar wonder boven wonder

ging Noach niet ten onder,

de ark alleen bleef droog,

de ark alleen bleef droog.

 

Zij dreven maanden rond.

Toen ging het water zakken,

de duif vond groene takken,

de ark liep aan de grond.

De ark liep aan de grond.

 

De aarde was er weer.

En mens en dier mocht wonen

onder de groene bomen,

in vrede met de Heer.

In vrede met de Heer.

 

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 8

 

Lied: NLB 680:1,2 (Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteus 3: 16,17

 

Lied: NLB 680: 3,4

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek (Alles ist Gottes Segen- E. Oechsler (1850-1917))

 

Lied: Liedboek voor de kerken Gezang 440

Gezang 440

1  Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aarde en hemel ondergaan.

 

2  Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.

 

3  O afgrond, waarin alle zonden

verzinken en niet meer bestaan!

O diep geheim van Christus' wonden,

het oordeel is te niet gedaan!

O Heer, uw bloed roept voor altijd:

barmhartigheid, barmhartigheid!

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor Hospice Het Vliethuys. Voor de extra’s voor de bewoners, maar ook voor de huisvestings- en onderhoudskosten, is het Vliethuys afhankelijk van giften.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Psalm 136: 12,13 (Loof de Heer, die al wat leeft)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel (Praeludium e-moll- N. Bruhns (1665-1697))

 

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na het groeten bij de uitgang blijft de predikant nog enige tijd in de kerk voor vragen, opmerkingen, gesprek of gebed.

 

Lunch jonge ouders

Na de dienst om 12:00 uur in de Voorhof: thema Advent: hoe leef je (in je eigen gezin) toe naar het kerstfeest?

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur in deze kerk geen vesper maar een zangdienst. ds. Giel Schormans gaat. We zingen door gemeenteleden aangedragen liederen.

 

Kringen

-        Bijbellezen: dinsdag 21 nov 20:00 uur en woensdag 22 nov 10:00 uur (materiaal ligt in de ronde kamer in de Voorhof)

-        Kringen geloofsverdieping: maandag 20 nov  20:00 uur, dinsdag 21 nov 10:00 uur     

 

Ontmoetingsmoment

Woensdagavond 29 november 20:00-21:30 uur; bedoeld voor gemeenteleden die het fijn/leuk vinden om eenmalig een avond in gesprek te gaan met anderen over leven, geloof en kerk. Dit jaar doen we dat aan de hand van het thema “Open huis”. Wat betekent gastvrijheid voor ons, hoe kunnen we ons daarin oefenen,  hoe kunnen we als kerk een ‘open huis’ zijn? U bent van harte welkom! Leiding ds. Leneke Marchand. Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957. Zonder opgave komen kan ook.

 

Benefiet Concert

Zaterdagavond 25 november 20:00 uur concert door de Chr. gemengde Zangvereniging Concordia uit Scheveningen ten behoeve van de restauratie van de toren. Dirigent: Cees Brouwer; orgel en piano: Marcel van Duijvenvoorde. Toegang € 5,-- ten behoeve van de restauratie van de toren.

Talenten gezocht!

Wilt u nog meedoen aan het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur)?  We zijn op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. Meld je aan bij de leiding van de kinderkerk. We hopen op jullie enthousiasme!

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.