home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 17 december 2017

Zondag 17 december 2017

3e Adventszondag

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

           

Voorganger: Ds. T. Koelewijn

Ouderling van dienst: René van der Duin

Lector: Thilly Walvoort

Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel: Valet will ich dir geben, BWV 735 (oude melodie “Hoe zal ik U ontvangen”)- J.S. Bach (1685-1750)

 

Welkom

 

Aansterken van de derde kaars en versje

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: Psalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart’

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging en groet

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Verootmoedigingsgebed

 

Schuldbelijdenis

 

Genadeverkondiging

 

Zingen: Lied 836: 1, 2, 4 ‘O Heer die onze Vader zijt’

 

Woord van Leven

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied

 

Couplet 1 en 4:

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners gaan naar de tienerdienst.

 

Eerste lezing: Jesaja 65: 17-25

 

Zingen: Lied 442 ‘Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen’

 

Tweede lezing: 1e Thessalonicenzen 5: 15-24

 

Zingen: Lied 445: 1, 2, 4 ‘De nacht is haast ten einde’

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel: Helft mir Gottes Güte preisen- J.N. Hanff (1665-1711)

 

Zingen: Lied 482 ‘Er is uit ´s werelds duistere wolken’

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is voor Amnesty International.

AI voert actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het gaat o.a. om het afschaffen van de doodstraf, het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen en het strijden tegen politiek geweld en vervolging. In 2017 kwamen hierdoor 650 gevangenen vrij, werden oorlogsmisdadigers veroordeeld en kwamen er in 40 landen belangrijke wetswijzigingen tot stand.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: Lied 444 ‘Nu daagt het in het Oosten’

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

Orgelspel: Psalm 42- F. Asma (1912-1984)

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

Flyers Vier Kerst in en rond de kerken

In de hal van de kerk op de tafel en in de Voorhof liggen flyers met de activiteiten van kerken en kerkdiensten op en rond kerst in Leidschendam en Voorburg.

Neem een paar folders mee en verspreid die in uw omgeving om zo mensen uit te nodigen deel te nemen aan de echte kerstvieringen!

 

Kringen

Kring Geloofsverdieping: ma 18 dec. 20-21:30 en di 19 dec. 10:00-11:30.

Bijbellezen: di 19 dec. 20:00-21:30 en wo 20 dec. 10:00-11:30.

 

Komende diensten

zaterdag 24 dec 17:00-20:00 uur Lichtjesavond

zondag 24 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans

zondag 24 dec 21:00 uur ds. Leneke Marchand, jongeren kerstnachtdienst

zondag 24 dec 23:00 uur ds. Giel Schormans, kerstnachtdienst

maandag 25 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand

zondag 31 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans

zondag 31 dec 19:00 uur ds. Els van der Wolf-Kox

maandag 1 jan 11:00 uur ds. Leneke Marchand, morgengebed en brunch

 

Tweede Kerstdag

Kerstklanken bij kaarslicht door Sander van Marion, orgel, en Herman Jeurissen, hoornist, op hoorn, alpenhoorn en kromhoorn, en samen zingen van bekende kerstliederen.

Aanvang 15:00 uur.

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.