home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 24 december 2017 10 uur

Zondag 24 december 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- 4e zondag van de advent-

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars

Lector: Paula van Essen

Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel

 

Woord van welkom

 

Aansteken van de 4e adventskaars

Vier kaarsjes,

een krans van lichtjes, zo klein,

vertellen van God,

die met ons wil zijn.

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: Psalm 123 (Tot U, die zetelt in de hemel hoog)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed: Lied 442:1 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)

 

Kyriegebed afgewisseld met Lied 367d

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied: Een boek vol verwachting 1 en 6

 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 62,8-63,4

 

Lied 442:2 (Vervul o Heiland het verlangen)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 1: 26-38

 

Lied 157 a: 1 (allen) ,2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen) (Mijn ziel maakt groot de Heer)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek

 

Lied: Gezang 125 (O kom, o kom Immanuel)

1  O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

2  O kom, Gij wortel Isaï,

verlos ons van de tyrannie,

van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 754:1,2 (Liefde Gods die elk beminnen)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel

                                               ***

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

Komende diensten

zondag 24 dec             21:00 uur ds. Leneke Marchand, jongeren-

                                    kerstnachtdienst

zondag 24 dec             23:00 uur ds. Giel Schormans, kerstnachtdienst

maandag 25 dec         10:00 uur ds. Leneke Marchand

zondag 31 dec             10:00 uur ds. Giel Schormans

zondag 31 dec             19:00 uur ds. Els van der Wolf-Kox

maandag 1 jan            11:00 uur ds. Leneke Marchand, morgengebed en                          brunch

 

Tweede Kerstdag

Kerstklanken bij kaarslicht door Sander van Marion, orgel, en Herman Jeurissen, hoornist, op hoorn, alpenhoorn en kromhoorn, en samen zingen van bekende kerstliederen.

Aanvang 15:00 uur.

 

Dienst met Cantate van Telemann

In de avonddienst op 7 januari om 19:00 uur wordt de cantate 'Ihr Völker hört' van G.P. Telemann uitgevoerd door Gelske van der Duin (alt), René van der Duin (fluit) en Hans Houtman (orgel).

Samen eten

De eerstgvolgende maaltijd is dinsdag 9 januari, een 3-gangenmenu voor € 7,50. Inloop 17.15 uur, aanvang 17.45 uur.  Opgeven t/m de zaterdag 7 januari bij:

Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lenne tel: 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Koffiemorgen

Elke eerste maandag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Voorhof van harte welkom voor koffie, iets lekkers en gesprek. Echter niet op 1 januari. We starten op maandag 5 februari.

 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegend Kerstfeest!

 

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.