home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 24 december 2017 om 21 uur

Zondag 24 december 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

Kerstavond   -

Thema: Wees niet bang!

 

Voorganger: ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers

Lector: Rosalie van Mourik

Orgel, vleugel: Hans Houtman

Fluit:  Pieter Nieuwenhuis

M.m.v. tieners van de Martiniwijkgemeente

 

Orgelspel

 

Muziek voor de dienst

 

Lied voor de dienst LB 506 Wij trekken in een lange stoet

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: lied 477: 1, 2 (Komt allen tesamen)

 

(staande; we blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

 

allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met

 

Ontsteken van de kaarsen

 

Lied 483 (Stille nacht)

 

Introductie thema

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Schriftlezing Jesaja 9: 1-7

 

Muziek/liedLB 498 Als alles duister is 3x

 

Schriftlezing Lukas 2: 1-20

 

Muziek: Mary did you know (gezongen door Anna en Sarah)

 

Preek

 

Muziek

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

COLLECTES

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel, speciaal voor kinderen van Syrische vluchtelingen.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): LB 484 Go, tell it on the mountain

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Muziek

 

MEDEDELINGEN
Komende diensten
Maandag 25 december 10.00 ds. Leneke Marchand
zondag 31 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans
zondag 31 dec 19:00 uur ds. Els van der Wolf-Kox
maandag 1 jan 11:00 uur ds. Leneke Marchand, morgengebed en brunch
 
U en jullie allen een vrolijk Kerstfeest gewenst!
 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl