home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 25 december 2017 om 10 uur

Zondag 25 december 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

Kerstdag   -

 

Thema: Zie, hier ben Ik!

 

Voorganger: ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: Ronald Schippers

Lector: Alewijn Schouten

Orgel: Jan Droogers

Cantor: Hans Houtman

M.m.v. de Mariannecantorij

 

Muziek voor de dienst

 

Trumpet Voluntary (J. Stanley 1713-1786) (orgel en trompet)

 

Lied voor de dienst LB 506 (Wij trekken in een lange stoet) cantorij 1, allen 2,3,4

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: Psalm 98:1,2,3 (Laat heel de aard’ een loflied wezen)

 

(staande; we blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met afgesloten met 503 (Wij staan aan een kribbe): allen 1, cantorij 2, allen 3,4

 

Kyriegebed

 

Glorialied LB 487 (Eer zij God in onze dagen) cantorij 1, allen 2,3,4

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied (melodie LB 243)

Jesaja schreef zijn tijd voorbij

Zo geeft hij hoop aan jou en mij

Lees mee, en blijf niet langer staan

Bij hoe het altijd is gegaan

Wie waakzaam is en Hem verwacht

Hoort ware woorden in de nacht

Vrede op aarde, God is goed

Ga met ons mee Hem tegemoet!

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Schriftlezing Jesaja 52: 7-10; Hebreeën 1: 1-6

 

Muziek:de cantorij zingt Dingdong merrily on high

 

Schriftlezing Johannes 14: 1-14

 

Lied LB 434 (Daar komt een schip geladen) solo Maaike Buurma 1, allen 2, solo 3, allen 4,5,6

 

Preek

 

Muziek: Es ist ein Ros entsprungen  (E. Adler 1845-1926) (orgel en trompet)

 

Lied LB 478:1,2,4 (Komt verwondert u hier, mensen)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

 

COLLECTES

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel, speciaal voor kinderen van Syrische vluchtelingen.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

 

Tijdens collecte LB 484 (Go tell it on the mountains), cantorij couplet, allen refrein

 

Slotlied (staande): LB 481:1,3 (Hoor de eng’len)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Na de dienst:

Fantasia Joy to the World (M. Cheban) (orgel)

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na het groeten bij de uitgang blijft de predikant nog enige tijd in de kerk voor vragen, opmerkingen, gesprek of gebed.

 
Tweede Kerstdag
Kerstklanken bij kaarslicht door Sander van Marion, orgel, en Herman Jeurissen, hoornist, op hoorn, alpenhoorn en kromhoorn, en samen zingen van bekende kerstliederen.
Aanvang 15:00 uur.
 
Komende diensten
zondag 31 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans
zondag 31 dec 19:00 uur ds. Els van der Wolf-Kox
maandag 1 jan 11:00 uur ds. Leneke Marchand, morgengebed en brunch
 
U en jullie allen een vreugdevol Kerstfeest gewenst!
 
Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.