home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 25 februari 2018

 

 

 

- 2e zondag van de veertigdagen-
 
Voorganger:                       Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:       Dirma Redelijkheid-Gerritse
Lector:                                André Sjoerdsma
Organist:                            Jan Droogers
 
Orgelspel Voor de dienst: Trio C-moll (J.S. Bach)
 
Welkom
 
Moment van stilte en inkeer
 
Intochtslied: Psalm 91: 1,2
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
 
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen
 
allen gaan zitten
 
Drempelgebed
 
Kyriegelied 997 (en vele duizenden ontheemd)
 
Met en voor de kinderen
 
Gedichtje
 
Kinderlied: MaW 24:1,3 (Ik zal er zijn voor jou)
 
1 Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.
 
3 Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
 
Gebed bij de opening van het woord
 
Eerste Schriftlezing Markus 9: 2-10
 
Lied Psalm 27: 3
 
Tweede Schriftlezing 2 Petrus 1: 16-19
 
Lied Psalm 27: 4
 
Schriftuitleg en verkondiging
 
Orgelspel: Elevazione (L.Bottazzo)
 
Lied 543 Gij zijt in glans verschenen
 
Overlijdensafkondigingen
 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
A
ankondiging collecten en mededelingen
 
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat. In 2018 ondersteunen wij drie projecten.
  • In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, steunen we een      burenhulpproject en een dagcentrum voor kinderen met een beperking.
  • JW Support helpt de leefomstandigheden van kinderen en      vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren, met name in Banghladesh.
  • De Stichting Docenten voor Afrika biedt financiële en      niet-financiële hulp voor goed en inspirerend onderwijs aan kansarme      kinderen in de townships van het Zuid Afrikaanse Kaapstad.
Zie de Samen Delen krant!
 
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.
 
Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
 
Zingen Lied 835 (staande) (Jezus ga ons voor)
 
Wegzending en Zegen
 
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    
 
Orgelspel

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

 

MEDEDELINGEN
Na de dienst
 
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.
 
Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.
 
Extra deurcollecte in de 40-dagentijd Is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Een nieuwsbrief hierover is nog beschikbaar. Zie ook www.kindsinkenia.nl.
Speciaal in de 40-dagentijd, die zich kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen, vraagt de diaconie hiervoor uw bijdrage.
De collecte van vorige week heeft € 260,40 heeft opgebracht.
 
Vesper
Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Marchand voor in een vesper rond Psalm 12, met als thema ‘Woorden als gelouterd zilver’
 
Groeigroep Vanavond om 20:00 uur, onderwerp: De hoop die in ons leeft, 1 Petrus 3:13-17. Bij Minie de Bruijn, Den Burghstraat 3. Informatie bij Henny Touwen.
 
Samen eten Dinsdag 27 februari, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.
 
Predikanten afwezig
Van 26 februari tot en met 4 maart hebben de predikanten vakantie. In geval van nood kunt u contact opnemen met ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars tel. 06-40298957, die u kan doorverwijzen naar een dienstdoend predikant.
 
Bloemen uit de kerk
Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.
 
Kruiswegstaties
Bij de ingang van de kerk vindt u in deze tijd afbeeldingen van een kruiswegstatie uit onze verzameling. Deze week is dat uit de Petrus Canisiuskerk in Nijmegen van de graficus en glazenier Wim van Woerkom. Naast deze statie ontwierp hij ook andere glas-in-betonramen voor deze kerk, hersteld na het oorlogsgeweld.
Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Als u hierbij wilt assisteren, neemt u dan contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.
 
Wereldgebedsdag – Internationale Vrouwendag
                        Viering op zondag 11 maart om 19:00 uur in de Oude Kerk.
Het thema is “En God zag dat het GOED was….”, een verwijzing naar het scheppingsverhaal. Een verhaal van verwondering, creativiteit en verantwoordelijkheid. God ontstak het licht op de aarde en alles wat Hij schiep was goed.
Op deze aarde mogen wij wonen en met elkaar medescheppers zijn in God’s goede schepping. Vrouwen uit Suriname hebben zich door het scheppingsverhaal laten inspireren. Hun inspiratie mogen wij laten doorklinken in stilte en gebed, in woorden en muziek, in kleuren en in licht.
Barbara Zwaan, geestelijk verzorger, gaat ons daarin voor.
U bent van harte welkom!
 
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!
 

Voor het eerst in de kerk?

Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je   kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit papier staat het   ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De   liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit een liedboek   zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst   twee collectes: de een voor een goed doel en de ander voor onze kerk: deze   zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een bijzondere plek in de   kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied   met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de Voorhof (het bijgebouw   tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze terug. Ook de tieners gaan   soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er   oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk). Daar gaan zij op hun   eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens het   laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de   zegen.

Toiletten zijn in de hal van de kerk aanwezig.  

In de Voorhof is een statafel waar u na de dienst desgewenst informatie kunt   krijgen over onze gemeente of over het christelijk geloof.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.