home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 4 maart 2018

Orde van dienst 4 maart 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- 3e zondag van de veertigdagen -

Voorganger:                        Ds. Bas Plaisier uit Rijswijk
Ouderling van dienst:        Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector:                                   Paula Hoek-van der Elst
Organist:                              Jan Droogers

Orgelspel Voor de dienst: ‘Canonisch voorspel Psalm 84’
(Jan Zwart)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 27: 2,5

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Lied: NLB 542: 1,2 “God roept de mens op weg te gaan”

Gebed om ontferming en vergeving van schuld

Lied: NLB 542: 3,4

Woorden van Leven: Exodus 20: 1 – 17 (BijbelGewoneTaal)

Lied: ELB 241: 1,2,3 “Wees stil…”

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Gedichtje

Kinderlied: MaW 24:1,3 (Ik zal er zijn voor jou)

1 Ik zal er zijn voor jou

  zo heeft de Heer gezegd.

  Ik zal er zijn voor jou,

  met vrede en met recht.

3 Ik zal er zijn voor jou

  een schaduw aan je zij.

  Ik zal er zijn voor jou

  Ik ben er altijd bij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Eerste lezing Amos 5: 21 – 24; 6: 4 - 7

Lied: NLB: 361: 1,4 “Er heeft een stem gesproken..”

Tweede Schriftlezing Johannes 2: 13 - 22

Lied NLB: 361: 5,6,7

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Fragment: Allegretto (A. Guilmant)

Lied : NLB: 1005: 1,3,4 “Zoekend naar licht..”

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is de Voorjaarszendingscollecte.
Voor scholing van vrouwen in West-Papoea. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied: NLB: 425 “Vervuld van uw zegen..” (staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                       Orgelspel

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd Is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Een nieuwsbrief hierover is nog beschikbaar. Zie ook www.kindsinkenia.nl.

Speciaal in de 40-dagentijd, die zich kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen, vraagt de diaconie hiervoor uw bijdrage.

De collecte van vorige twee weken heeft € 490,55 opgebracht. 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. J.C. van Dongen uit Den Haag voor in een vesper.

Koffiemorgen

Maandag 5 maart (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Catechesatie voor tieners

Maandag 5 maart 19:00-20:15 uur o.l.v. ds. Leneke Marchand.

Sanseveria

Dinsdag 6 maart van 14:00-16:00 uur: presentatie door Heleen vd Tas over Monnickendam.

Informatie bij Ans Verschoor, tel. 070 387 0465.

Bijbellezen

Dinsdag 6 maart 20:00-21:30 uur.

Woensdag 7 maart 10:00-11:30 uur.

ABC-cursus

Woensdag 7 maart 20:00-21:45 uur.

 

Pelikaanlezing Dinsdag 6 maart (datum gewijzigd!)

Teun Koek, project manager, vertelt over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de `Mall of The Netherlands´ (voorheen Leidsenhage). Aanvang 20:00 uur.

 

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

Kruiswegstaties

Bij de ingang van de kerk vindt u in deze tijd afbeeldingen van een kruiswegstatie uit onze verzameling. Deze week is dat de eigentijdse statie “Van op een afstand” van de schilder Theo Kuijpers. Ditmaal met teksten van mgr. Frans Wiertz, voor u “als toeschouwer”.

Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Als u hierbij wilt assisteren, neemt u dan contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

Wereldgebedsdag – Internationale Vrouwendag

Zondag 11 maart om 19:00 uur in de Oude Kerk.

Het thema is “En God zag dat het GOED was….”, een verwijzing naar het scheppingsverhaal. Een verhaal van verwondering, creativiteit en verantwoordelijkheid. God ontstak het licht op de aarde en alles wat Hij schiep was goed.

Op deze aarde mogen wij wonen en met elkaar medescheppers zijn in God’s goede schepping. Vrouwen uit Suriname hebben zich door het scheppingsverhaal laten inspireren. Hun inspiratie mogen wij laten doorklinken in stilte en gebed, in woorden en muziek, in kleuren en in licht.

Barbara Zwaan, geestelijk verzorger, gaat ons daarin voor.

U bent van harte welkom!

Bidstond 14 maart om 19.30 uur

Woensdagavond 14 maart is er in de Oude Kerk een bidstond voor gewas en arbeid. Een korte dienst waarin we bidden om een zegen over ons werk. Deze dienst begint om 19.30 uur (en niet zoals in de kerkwijzer vermeld om 19.00 uur). Ds. Schormans gaat voor.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.