home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 22 april 2018

Orde van dienst zondag 22 april 2018

Oude of Martinikerk te Voorburg

- 4e zondag van Pasen-

 

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        René van der Duin
Lector:                                   Alewijn Schouten
Organist:                              Jan Droogers

 

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Psalm 122: 1,2 (Hoe sprong mijn hart..)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed- stil gebed- Lied 858 (Vernieuw in ons o God)

Lezing van het gebod

Lied 967: 1,2a, 3v,4m,5v,6m,7a (Zonne der gerechtigheid)

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied:Toen de Heer was opgestaan’ (HH199:1,2)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing: Ezechiël 34,1-10

Psalm 23a:1 (D’Almachtige is mijn herder en geleide), vertaling: Joost van den Vondel, op de melodie van Lied 766

Schriftlezing: Johannes 10,11-16

Psalm 23a:2,3

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: HH 516 (‘Halleluja! Zing voor Jezus’)

1. Halleluja! Zing voor Jezus,

zittend aan Gods rechterhand;

Halleluja! hoog verheven,

heersend over zee en land.

Allerwegen klinkt het loflied

voor de Heer, want Hij is goed;

Hij die ons uit alle volken

vrijgekocht heeft door zijn bloed.


2. Halleluja! Niet als wezen

laat Hij ons hier ooit alleen;

Halleluja! de Verhoogde

blijft beneden om ons heen.

Waar zijn Geest, de Geest der waarheid,

tot ons spreekt op zijn gezag,

weten wij van zijn belofte:

Ik ben met u, elke dag.

3
. Halleluja! Brood des hemels,

Herder die ons voedt en weidt;

Halleluja! tot U komen

zondaars in vrijmoedigheid.

Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser,

Hogepriester, pleit voor mij;

waar bevrijde zielen zingen,

eeuwig aan de dood voorbij.


Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

-De eerste collecte is bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. De Pauluskerk is een laagdrempelig diaconaal missionair centrum midden in hartje Rotterdam. Het is een geloofsgemeenschap die ook praktische hulp biedt door open huis, nachtopvang, maatschappelijke en medische hulp, een juridisch spreekuur, een cultureel programma voor en door bezoekers, een kledingwinkel (‘kleine prijsjes’), een fietsenwerkplaats  en een lunchroom met keuken waar mensen een vak kunnen leren.


-De tweede collecte is voor de kerk.


Inzameling van de gaven
(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 835 (Jezus ga ons voor…)(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.


Lunch Jonge ouders

Na het koffiedrinken is er in de Voorhof een lunch voor de jonge ouders en hun kinderen. Leiding: ds. Leneke Marchand. Voor wie een keer wil komen kijken, welkom! 

L
unch 20+

Na het koffiedrinken is er in de Voorhof een lunch voor de 20+ groep: leiding Dirma Redelijkheid en ds. Giel Schormans Thema: ‘herders en groene weiden’. Voor wie een keer wil komen kijken, welkom! 

Avonddienst
Vanavond o
m 19:00 uur is er in deze kerk een zangdienst waarin ds. Schormans voorgaat. We zingen liederen uit verschillende bundels, die gemeenteleden hebben aangedragen.

Tienercatechese

Maandagavond 19:00-20:15.

Samen eten in de Voorhof dinsdag 24 april

Inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Nieuwe gasten worden van harte uitgenodigd. U krijgt voor 7,50 euro een driegangenmenu. U kunt zich vandaag na de dienst nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.


4 mei Herdenking

Welkom bij de 4 mei herdenking in/vanuit de Martinuskerk (Oosteinde 56):

18:30 uur: verstillende koormuziek door het 4 mei ensemble

18:45 uur: oecumenische viering met items uit de oorlogstijd, de Bijbel en de actualiteit rond “verzet”

19:30 uur: stille tocht naar park Sijtwende

20:00 uur: herdenking bij het monument in het park

21:00 uur: herdenkingsconcert in Oude Kerk: Ein Deutsches Requiem van Joh. Brahms uitgevoerd door Voix Jolies

Voor vragen en info: Ria Keijzer-Meeuwse, 070 – 3191938, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Second Hand Kinderkledingbeurs Zaterdag 16 juni

Van 12.00-16.00. Kinderkleding (schoon & heel) inbrengen, kan bij: (Voorburg) Adriënne van Mourik                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                               (Leidschendam) Margriet Zuidgeest                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.


Vakantieweek voor senioren

In de KerkWijzer van 13 april jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Wilt u nog mee, neem dan spoedig contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

F
otoboek Wandkleden

Er is een fotoboek samengesteld van alle wandkleden die in de loop der jaren zijn gemaakt door dames uit de Fonteinkerk. Het fotoboek is te bestellen bij Els Jansen Tel 070 3908886. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vóór 26 april besteld kost het boek € 21,50 daarna € 25,00.


De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!