home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 29 april 2018

Orde van dienst 29 april 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-        5e zondag van Pasen-

Cantate

Voorganger:                       Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:       Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector:                                 Mariska Koning-Roozendaal Organist:                       Gerrit van Eeden              

Orgelspel voor de dienst: Praeludium und Fuga in C - BWV 553 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 92: 1,7,8 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied HH 416 3x (Jezus, U bent het licht in ons leven)

Gesproken Kyrie

Gezongen Kyrie en Gloria LB 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 199 (Toen de Heer was opgestaan)

Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar zijn Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God

 

Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar zijn Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 5: 1-7

Lied LB 841: 1,2 (Wat zijn de goede vruchten)

Tweede Schriftlezing Johannes 15: 1-8.

Solo Anna: lied HH 343: 1,5,6 (Wie zal ons voeden)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Andante Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1870)

Lied LB 653: 1,5 (U kennen, uit en tot U leven)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg.

Het fonds, waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt en ook in het bestuur zit, verleent financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt, wanneer bestaande voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand geen uitkomst bieden.

De tweede collecte is voor de kerk.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande) LB 754: 1,3 (Liefde Gods)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Orgelspel Thema met variaties   Hendrik Andriessen (1892-1981)

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is er in deze kerk een vesper waarin ds. A.J.G. Dronkert voorgaat.

Koningsconcert in de Koningkerk

Vanmiddag om 14:30 uur het traditionele Koningsconcert, verzorgd door de Bouw- en Infra Harmonie o.l.v. Dick Teunissen i.s.m. Andrew Wright op orgel en piano.

Groeigroep

Vanavond om 20:00 uur, onderwerp: De goede herder en de oudsten (1 Petrus 5:1-7). Bij Henny Touwen, Westvlietweg 78.

Sanseveria

Dinsdag 1 mei 14:00-16:00 uur in de Voorhof. Presentatie “Bootevangelisatie in Siberië”. Informatie bij Ans Verschoor.

4 mei Herdenking

Welkom bij de 4 mei herdenking in/vanuit de Martinuskerk (Oosteinde 56):

•             18:30 uur: verstillende koormuziek door het 4 mei ensemble

•             18:45 uur: oecumenische viering met items uit de oorlogstijd, de Bijbel en de actualiteit rond “verzet”

•             19:30 uur: stille tocht naar park Sijtwende

•             20:00 uur: herdenking bij het monument in het park

•             21:00 uur: herdenkingsconcert in Oude Kerk: Ein Deutsches Requiem van Joh. Brahms uitgevoerd door Voix Jolies

Voor vragen en info: Ria Keijzer-Meeuwse, 070 – 3191938, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

En de week daarna:

•             Maandag 7 mei 10:00-12:00 uur Koffieochtend in de Voorhof

•             Dinsdag 8 mei 17:45-19:15 uur Samen eten in de Voorhof

•             Donderdag 10 mei 10:00 uur Hemelvaartsdienst samen met De Open Hof, in de Oude Kerk, voorganger ds. E. van der Wolf-Kox

Second Hand Kinderkledingbeurs Zaterdag 16 juni, 12.00-16.00.

Kinderkleding (schoon & heel) inbrengen, kan bij:

•             (Voorburg) Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

•             (Leidschendam) Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.

Vakantieweek voor senioren In de KerkWijzer van 13 april jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Wilt u nog mee, neem dan spoedig contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

Fotoboek Wandkleden Er is een fotoboek samengesteld van alle wandkleden die in de loop der jaren zijn gemaakt door dames uit de Fonteinkerk. Het fotoboek is te bestellen bij Els Jansen, tel 070 3908886, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Prijs € 25,00.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.