home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 3 juni 2018

Orde van dienst 3 juni 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg
Voorganger:                        Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:        Thilly Walvoort- van Leeuwen
Lector:                                   André Sjoerdsma
Organist:                              Hans Houtman                                  
Orgelspel voor de dienst: Canonisch voorspel Psalm 84- J. Zwart (1877-1937)
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Intochtslied: Psalm 84: 1,2,3 (Hoe lieflijk)
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen
(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten
Drempelgebed
Lied LB 836: 1,2 (O Heer, die onze Vader zijt)
Gesproken kyriegebed
Gezongen Kyrie- en Gloria: LB 299e
Met en voor de kinderen
Kinderlied LB 8b (Zie de zon, zie de maan)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing Deuteronomium 5: 12-15
Lied Psalm 119: 12 (Ik klem mij vast)
Tweede Schriftlezing Markus 2: 23-3:6
Lied Psalm 119: 13
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel: Méditation uit 24 Pièces en style libre, Op. 31- L. Vierne (1870-1937)
Lied LB 723 (Waar God de Heer)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
Zingen (staande) LB 313: 1,4 (Een rijke schat van wijsheid)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      
Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

 

 

De dienst van vanmorgen is de komende tijd (nog eens) te beluisteren of te bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

 
MEDEDELINGEN
Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in deze kerk, gaat voor ds. T. Koelewijn.
 
 
Kring Geloofsverdieping
Maandag 4 juni 20:00-21:30 uur. We lezen hoofdstuk 7 (Sexualiteit en het huwelijk (van een ander)) uit het boekje Heel het leven o.l.v. ds. Marchand.
 
Koffie in de Voorhof
Maandag 4 juni (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!
 
Sanseveria
Dinsdag 5 juni van 14:00-16:00 uur in de Voorhof. We krijgen bezoek van de “Vrolijke Noot” met de presentatie “Het leven van een vrouw” (Van de wieg tot ’t bejaardenhuis).
 
Second Hand Kinderkledingbeurs
Zaterdag 16 juni, 12:00-16:00 uur.
Kinderkleding en schoenen (schoon & heel) inbrengen bij:
Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook verkoop van mooie spulletjes
Hebt u nog mooie, waardevolle voorwerpen die u wel zou willen afstaan  voor de verkoop op 16 juni ten behoeve van de toren? Neem ze mee naar Sanseveria op dinsdag 5 juni.
Informatie bij:
Alies Groen 070-5114250  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adriënne van Mourik
Koffiemorgen met lunch
Woensdag 20 juni 11-14 uur.
Er liggen uitnodigingen bij de uitgang om te bezorgen aan onze 70+-ers. Er worden kleine stapeltjes gemaakt, dus graag even na de dienst kijken of u in uw buurt wat brieven kunt wegbrengen. Dank namens de diakenen!

Gemeente Barbecue
Op zaterdag 23 juni heten we iedereen vanaf 17:00 van harte welkom. De kosten zullen voor volwassenen komen op 12,50 en voor kinderen 7,50. Iedereen die het leuk vind om bijvoorbeeld een salade te maken voor de BBQ is van harte welkom. Gelieve dit wel door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kerkmusical in Rijswijk
Vanuit de Protestantse Gemeente Rijswijk vindt binnenkort de opvoering plaats van de musical "Thuis, als de zoon van huis is" in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 366.
Optredens op 8 en 9 juni om 20.00 uur en zondag 10 juni om 15.00 uur. Info en kaarten (€ 9,- , kinderen € 5,-) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Cor Hoek.
Wij wensen u/jullie een goede zondag

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.