home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 17 juni 2018

Orde van dienst 17 juni 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

3e zondag na Trinitatis

Voorganger:                      Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort
Ouderling van dienst:       Bep van Sloten-van de Munt
Lector:                               Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:                           Hans Houtman

Orgelspel: Grave en Adagio uit Sonate 2 - F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Lied 221

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Lied 664

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 231 (tekst en muziek Elly Zuiderveld-Nieman)

Ik moet weggaan Ik moet weggaan, Ik kan echt niet blijven.
Maar Ik zal een mooie brief in jullie harten schrijven.
Als je dan Mijn woorden leest, weet je dat Ik ben geweest.
Als je dan Mijn woorden leest, weet je dat Ik ben geweest.
 
Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik ben teruggekomen.
En Ik heb Mijn mooiste vuur voor jullie meegenomen.
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.
 
Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik ben bij de mensen.
Zodat ze elkaar verstaan over alle grenzen.
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Handelingen 12: 1-17

Zingen: Lied 17: 1, 2 en 3

Tweede Schriftlezing: Lucas 11: 1 t/m 13

Zingen: Lied 339A

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Prière, Op. 47, nr. 4 - A. Guilmant (1837-1911)

Zingen: Lied 869: 1, 4 en 7

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

             

De eerste     collecte is voor Vakantiegiften

Vakantie     wordt soms als een recht beschouwd. Helaas beschikt in het welvarende     Nederland lang niet iedereen over voldoende financiële middelen om op     vakantie te gaan. Kinderen vermaken zich meestal wel, maar het is toch fijn     dat als je terugkomt op school je ook een verhaal hebt over een bijzondere     vakantie. Deze collecte is bedoeld om in een aantal situaties toch mogelijk     te maken dat iemand op vakantie kan.

   

De tweede     collecte is voor de kerk in Voorburg
   

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 422 (staande)

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel: Allegro maestoso e vivace en Fuga: Allegro moderato uit Sonate 2 F. Mendelssohn-Bartholdy

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen over de kerk en het christelijk geloof.

MEDEDELINGEN

Vesper

In de vesper, vanavond om 19:00 uur in deze kerk, gaat voor ds. J. Maasland uit Scheveningen.

Koffiemorgen met lunch
Woensdag 20 juni 11-14 uur bij Dekkershoeve.
Uitnodigingen zijn bezorgd bij onze 70+-ers.
Informatie en opgeven bij Germa Nauta of Willemine de Villeneuve.

Gemeente Barbecue
Op zaterdag 23 juni heten we iedereen vanaf 16.30 uur van harte welkom. De kosten zullen voor volwassenen komen op 12,50 en voor kinderen 7,50. Iedereen die het leuk vind om bijvoorbeeld een salade te maken voor de BBQ is van harte welkom. Gelieve dit wel door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oude Kerk Open

Ook deze zomer is de Oude Kerk op zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het eerst in de kerk?

Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je   kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit papier staat het   ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De   liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit een liedboek   zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst   twee collectes: de een voor een goed doel en de ander voor onze kerk: deze   zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een bijzondere plek in de   kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied   met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de Voorhof (het bijgebouw   tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze terug. Ook de tieners gaan   soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er   oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk). Daar gaan zij op hun   eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens het   laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de   zegen.

Een toilet is in de hal van de kerk aanwezig.