home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 1 juli 2018

Orde van dienst 1 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Dienst van Schrift en Tafel

2e zondag van de zomer

Voorganger:                        Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:        René van der Duin
Lector:                                   Thilly Walvoort- Van Leeuwen

Organist:                              Hans Houtman   

Orgelspel voor de dienst Uit: Symphonie No. 2, Op. 13 -Praeludium circulare- C.M. Widor (1844-1937)

Voor de dienst inoefenen: HH 307 (Iedere nacht)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 3: 1,2 (O Heer, de vijand stelt)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 833 3x (Neem mij aan zoals ik ben)

Gesproken Kyriegebed

Kyrie- en Gloriahymne LB 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 382: 1,2 (Lees je bijbel)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Psalm 86

Lied LvdK 88: 1 (Mijn God, gewapend tot de tanden)

Tweede Schriftlezing Marcus 5: 1-20

Lied LvdK 88:4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:-Verset- L. Lefébure-Wely (1817-1869)

Wij belijden ons geloof, met de woorden van het Apostolicum, LB 340b (staande)

Overlijdensafkondiging

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

Geven van de gaven

De eerste collecte is voor de Wijkdiaconie. Voor activiteiten voor oudere gemeenteleden, zoals bezoekwerk, vervoer, bustocht en ontmoetingsdagen, vakantieweek, oogst- en paasgroeten. Ook verleent zij financiële hulp aan individuen waar nodig.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inleiding

Uitwisselen vredegroet

Inzettingswoorden

Klaarmaken van de tafel

Breken van het brood en schenken van de wijn

Lied LB 388: 1,4,5 (Voor ieder van ons) solo Gelske couplet, allen refrein

Viering met diakenen, predikant

Uitnodiging

Delen van brood en wijn

Tijdens de viering zingen we achtereenvolgens: HH 307 (Iedere nacht), LB 598 (Nl, Als alles duister is), LB 568a (Ubi Caritas) Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God

Dankgebed

Lied (staande) LB 791: 1,2, 5,6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel -Prélude et Fugue Mi bémol majeur, Op. 99 nr. 3- C. Saint-Saëns (1835-1921)

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Vesper

In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk,  gaat voor ds. L. den Breejen uit Delft.

Koffie in de Voorhof

Maandag 2 juli (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom! In de maand augustus is er geen koffieochtend.

Sanseveria

Dinsdag 3 juli van 14:00-16:00 uur is er weer Sanseveria in de Voorhof. Jos Teunissen uit Stompwijk zal dan komen vertellen over de Engelandvaarders. Jos Teunisse is bestuurslid van Erfgoed Leidschendam en conservator van het Museum Engelandvaarders, dat gevestigd is in een bunker in Noordwijk.

Samen eten

De laatste gelegenheid vóór de zomervakantie om met elkaar te eten is dinsdag 10 juli in de Voorhof, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Een driegangenmenu voor 7,50 €. De maaltijd bestaat dit keer uit soep, een koud buffet en een verrassing als toetje. Gezellig en lekker! Aanmelding tot zaterdag 7 juli bij Lenne Versteeg tel. 3998393 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op zijn laatst op zondag 8 juli na de dienst bij Gerda vd Hoeven.

Oude Kerk Open
Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

 

Plaatsing van de windvaan op de Toren

Burgemeester Klaas Tigelaar zal op maandagmorgen 9 juli tussen 09:00 en 10:00 uur de bovenste bol van de bekroning overdragen aan ds. Giel Schormans.

Vervolgens zal ds. Giel Schormans samen met een medewerker van de hoofdaannemer Hulshof plaatsnemen in een containerbak, die door een grote kraan naar de torenspits op een hoogte van 40 meter gehesen wordt. Daar zal het tweetal de laatste bol plaatsen en de beschermende kleding van de rijzende leeuw verwijderen.

Kom kijken naar dit feestelijke gebeuren!

 

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal.  Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema.

Info en aanmelden: www.ghzv.nl

ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.