home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 2 september 2018

Orde van dienst zondag 2 september 2018


Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Rene van der Duin
Lector:                                   Rosalie van Mourik

Organist:                              Hans Houtman

Orgelspel

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Psalm 65:1,4 (De stilte zingt U toe..)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- NLB 1005:1,4,5 (Zoekend naar licht..)

 

Lezing van het gebod

 

Zingen: HH 609 (Machtig God, sterke rots)

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

 

Inleiding op de kerkproeverij

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Kinderlied HH 338, (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.    

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Schriftlezing: Johannes 1: 35-52

 

Zingen NLB 283:1,2,3 (In de veelheid van geluiden)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

NLB 838:1,2 (O Grote God die liefde zijt)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Ervaringsverhalen kerkproeverij

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor het Sociaal Fonds. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: NLB 428 (Overvloedig geef Ik u)(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Voorganger

Anders dan in het kerkblad stond aangegeven gaat vanmorgen ds. Schormans voor. In deze dienst blikken we vooruit naar de kerkproeverij op 16 september. Volgende week leidt ds. Marchand de dienst. We vieren dan het Heilig Avondmaal

 

Toelichting bij de diaconale collecte

Het Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg , waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt, verleent financiële hulp aan inwoners van de gemeente die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt en waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. Voorwaarde is dat er geen andere voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en een bijdrage uit het Sociaal Fonds moet een structurele oplossing bieden (www.lv.nl).

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is er een vesper in het koor van de kerk. Voorganger is ds. Thomas Koelewijn.

 

Collecte voor Lombok

De extra collecte voor Lombok heeft in totaal € 1400,65 opgebracht, € 762,45 in de Koningkerk, € 555,70 in de Oude Kerk en € 82,50 in de Mantel. De ZWO zal de opbrengst aanvullen tot € 2000,00. Zij die niet aanwezig waren in de kerk tijdens de extra collecte kunnen desgewenst nog een bijdrage storten op IBAN NL67 INGB 0009 3507 78 van ZWO Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. Lombok. De Stichting Bantu Anak Anak zal via haar contacten op Lombok zorgen voor een goede besteding van het opgehaalde bedrag. Voorzitter Hans Biermans vertrekt 6 september a.s. naar Indonesië voor een bezoek aan de projecten van Bantu Anak Anak en gaat dan ook naar Lombok.

Atte Roskam ((Diaconie) en Houw The (ZWO)

 

Koffieochtend

Morgen (maandag 3 september) bent u weer welkom voor koffie en een praatje, van 10-12 uur in de Voorhof.

 

Sanseveria

Dinsdag a.s. (4 september) start de Sanseveria weer. Met een presentatie van Joke Wittekoek over haar project in Bangladesh.

 

Open Monumentendag en Huygens Festival

Zaterdag 8 september is er van alles te beleven in de kerk. Veel muzikale bijdragen en om 16:00 uur Open Toren bij de  beiaardier Gerda Peters.

 

Voor in de agenda:

Zondag 16 september 19:00 uur:    Evensong

Woensdag 19 september:                Vredesdienst in de                                                             Mantel om 10:30 uur

Zondag 30 september:                      Startzondag

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkproeverij 16 september

In het weekend van 16 september 2018 doet onze gemeente, samen met kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een dienst waarin gasten iets kunnen ‘proeven’ van de kerk en het evangelie. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Hoewel...simpel? “Heb je zin om een keer met mij mee naar de kerk te gaan?” is misschien niet het eerste wat je aan vrienden, bekenden, buren of collega’s vraagt. De kans op een ‘nee’ is aanwezig. Maar de uitnodiging kan ook als geroepen komen. Daarom deze zondag, omdat het leidt tot bezinning ‘wat betekent de kerkdienst eigenlijk voor mij?’ en een oefening in vrijmoedigheid en gastvrijheid is voor ons als gemeente. Doet u mee?