home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 9 september 2018

Orde van dienst 9 september 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          12e zondag van de zomer-

Dienst van Brood en Wijn

Voorganger:                     Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:    René van der Duin
Lector:                              Thilly Walvoort-van Leeuwen
Organist:                          Jan Droogers                    

Orgelspel voor de dienst: Toccata over Ps 146 ( Jan Zwart )

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 146: 1,4 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:                   die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                          die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                          en niet loslaat het werk van zijn
                               handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                        Genade zij u en vrede van God, onze
                               vader en van Christus Jezus, onze
                               Heer
a.:                        Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 885: 1

Woord ten leven

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 338 (‘k Stel mijn vertrouwen)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 32: 1-8

Lied LB 459: 1,2 (Ik breng een Rechter aan het licht)

Tweede Schriftlezing Markus 8: 22-26

Lied LB 459: 5,6

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Inleiding op lied 825 ( F. Asma )

Lied LB 825: 1,4 (De wereld is van Hem vervuld)

Afkondiging voorgenomen huwelijk

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Geven van de gaven

De eerste collecte is voor het Jeugdwerk van de PKN.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

Inleiding

Uitwisselen vredegroet

Inzettingswoorden

Klaarmaken van de tafel

Breken van het brood en schenken van de wijn

Lied LB 405 (Heilig, heilig, heilig)

Viering met diakenen, predikant

Uitnodiging

Delen van brood en wijn

Er is druivensap en glutenvrij brood voor wie dat wil.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen dat aangeven bij de ouderling die uitnodigt. Aan het eind komt de predikant en diaken dan naar u toe met het brood en de wijn.

Tijdens de viering zingen we achtereenvolgens: LB 377: 1,2,3,5 (Zoals ik ben), HH 307 (Iedere nacht), LB 103e (Bless the Lord)

Dankgebed

Lied (staande) LB 705: 1,2 (Ere zij aan God de Vader)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                

Orgelspel

Na afloop van de dienst zullen leden van de gebedsgroep in het koor (de ruimte achter het spreekgestoelte) aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

 

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Er is een informatietafel.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

 

MEDEDELINGEN

 

 

Kindercommunie en kinderzegen

In onze gemeente zijn kinderen welkom aan het Avondmaal. Door de doop zijn zij deel geworden van het lichaam van Christus. Net als de kinderen van Israël bij het Pesachmaal mogen zij meedoen, om daardoor in hun leven met God gesterkt te worden. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouder(s), tot de dag dat het kind zelf het geloof zal belijden. We realiseren ons dat hierover verschillende opvattingen mogelijk zijn. Daarom is er voor kinderen die niet aan het Avondmaal gaan, de mogelijkheid om persoonlijk gezegend te worden. Dit is een gebruik dat uit de Anglicaanse en Rooms Katholieke kerk komt en gebaseerd is op de kinderzegening door Jezus zelf (Mk. 10: 13-16). Als je dit als ouder wilt, kun je je kind dit laten aangeven door niet met geopende, ontvangende handen, maar met gevouwen handen naar de predikant te laten komen.

 

Toelichting bij de diaconale collecte

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is er een vesper in het koor van de kerk. Voorganger is ds. Els van der Wolf-Kox.

 

Samen eten

Aanstaande dinsdag, 11 september,  is er weer een maaltijd in de Voorhof. Inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Evensong

Volgende week zondag 16 september om 19:00 uur is er een Evensong, naar Anglicaanse traditie.

Het projectkamerkoor Cantate Omnis Terra onder bezielende leiding van Niels Kuijers zingt en het orgel zal worden bespeeld door Hans Houtman.

Dit gezelschap heeft deze Evensong  in juni en juli jl eerder gezongen in de dorpskerk te Hoornaar en daarna tweemaal in Engeland (Worcester-Cathedral en Tewkesbury-Abbey). Als laatste in de reeks van vier kerken voeren zij uit in onze kerk.

Kerkproeverij 16 september

In het weekend van 16 september 2018 doet onze gemeente, samen met kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een dienst waarin gasten iets kunnen ‘proeven’ van de kerk en het evangelie. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Hoewel...simpel? “Heb je zin om een keer met mij mee naar de kerk te gaan?” is misschien niet het eerste wat je aan vrienden, bekenden, buren of collega’s vraagt. De kans op een ‘nee’ is aanwezig. Maar de uitnodiging kan ook als geroepen komen. Daarom deze zondag, omdat het leidt tot bezinning ‘wat betekent de kerkdienst eigenlijk voor mij?’ en een oefening in vrijmoedigheid en gastvrijheid is voor ons als gemeente. Doet u mee?

 

Voor in de agenda:

Dinsdag 11 september:    Maaltijd

Woensdag 19 september: Vredesdienst in de Mantel om 10:30 uur

Zondag 16 september:     Kerkproeverij

Zondag 16 september:     Evensong

Zondag 30 september:     Startzondag

 

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.