home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 23 september 2018

Orde van dienst 23 september 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg-

Voorganger:                      ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst:       Carel de Villeneuve
Lector:                               Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:                           Jan Droogers

Orgelspel voor de dienst: Concerto in G Antonio Vivaldi)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader, en van onze Heer Jezus Christus
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Psalm 122: 3 ‘Bid heil toe aan dit Vredesoord’

Kyriegebed

Lied: Lied 299 e (Kyrie- en Gloriahymne)

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 382 (Lees je bijbel, bid elke dag)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag
Dat je groeien mag, dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag
 
Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day
Read your bible pray every day, if you want to grow
if you want to grow, if you want to grow
Read your bible pray every day, if you want to grow

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Genesis 37: 12-36

Lied 166 a: 1, 2 en 10 ‘Hij wandelt in zijn koningsjas’

Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 30-37

Lied 339 a (Acclamatie na de lezingen)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Récit de Nazard (Clérambault)

Lied : Lied 991 ‘De eersten zijn de laatsten’

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het lenigen van individuele finandiele nood.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg. 

Inzameling van de gaven
(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen Lied (staande) ): Lied 838: 1, 3 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Toelichting bij de diaconale collecte

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Voor grotere bijdragen kan een beroep gedaan worden op het Sociaal Fonds van gemeente en kerken in Leidschendam-Voorburg. Daar wordt op andere momenten voor gecollecteerd.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. H.J. Franzen voor in een leerdienst met als thema: "Hoe te bidden?". Het Waterings mannenkoor “Zang Veredelt” onder leiding van Luuk Ensing verleent medewerking. U bent van harte welkom!

Vorming en toerusting

Maandag 24 sept 20:00 Voorhof: Geloofsverdieping olv ds. Leneke Marchand.
Woensdag 26 sept 10:00 Leerhuis Korinthebrief olv ds. Giel Schormans.

Donderdag 27 sept 20:00 Bijbelleesgroep Korinthebrief olv ds. Giel Schormans.

Pelikaanlezing door Lizette de Koning

Donderdag 27 september om 20:00 uur geeft Lizette de Koning een kijkje in de keuken van een kinderboekenschrijver en vertelt ze hoe zij schrijfster is geworden. Hoe ziet haar werkdag eruit?
Waar haalt ze haar inspiratie vandaan, en wat doet ze als deze ver te zoeken is?
Hoe verloopt het contact met de uitgever? En wat doet zij om haar boeken onder de aandacht te brengen?
Entrée 5 € t.b.v. de Toren.

Gebedsbijeenkomst

Donderdag 27 september is er weer een gezamenlijke gebedsbijeenkomst voor christenen uit Voorburg en Leidschendam.
We bidden voor elkaar, voor de kerken, voor de plaats waar we wonen en voor de wereld waarin we leven.
Ook zingen we enkele liederen en luisteren naar een korte inleiding.
De bijeenkomst vindt plaats in de ´Jezus geeft rust-kerk´, Van Horvettestraat 1 in Voorburg.
De avond begint om 20:00 en duurt tot ca 21:15 uur, vooraf is er gelegenheid een kop koffie of thee te drinken.

Samen eten

Aanstaande dinsdag, 25 september, is er weer een maaltijd in de Voorhof. Inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Busreisje voor senioren
U kunt zich tot 1 oktober opgeven voor de busreis met lunch en diner voor senioren op 10 oktober, georganiseerd door de diaconie. Gemeenteleden uit deze doelgroep hebben als het goed is een brief ontvangen. Informatie en

aanmelding bij Germa Nauta tel. 386 61 52 ; mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Willemine de Villeneuve     tel. 319 29 72 / 06-20979652 ; mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zangers gezocht voor klassiek projectkoor
Zin om in een tijdelijk NIEUW klassiek projectkoor * in 5 repetities * in deze kerk mee te zingen?
Olv Hans Houtman van oktober-november repeteren we een aantal klassieke stukken:
- Cantate BWV 98, Was Gott tut ,das ist Wohlgetan, J.S. BACH
- Rejoice in the lord, PURCELL
Repetities op zaterdagmorgen en maandagavond
Uitvoering: tijdens de vesper op zondag 11 november.

Start: zaterdagmorgen 6 oktober, 10:00 – 12:00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg
Iedereen kan mee doen. Wel is enige zangervaring gewenst en de aanwezigheid tijdens 5 repetities.
Informatie: zie flyer.

Voor in de agenda:

Zo 30 sept 10:00 Startzondag
Ma 1 okt 10:00-12:00 Koffiemorgen
Ma 1 okt 19:00 start tienercatechese, de eerste avond met de ouders erbij
Di 2 okt 20:00 Start ABC-Cursus
Za 6 okt 10:00 Start Projectkoor

 
Uw emailadres voor bijzondere berichten
Wilt u belangrijke berichten, zoals een overlijden van een gemeentelid, niet missen?
Geef dan uw emailadres door aan onze scriba, Melinda Hartevelt.
Zij beheert dit bestand en zorgt ervoor dat het alleen voor dit doel wordt gebruikt.
Haar emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl