home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 30 september 2018 Startzondag

Orde van dienst 30 september 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          2e zondag van de herfst-

Startzondag

‘Een goed gesprek’

Voorganger:                      Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:    Els Schippers-Gijsbers
Lector:                                 Dirma Redelijkheid- Gerritse

Organist:                             Gerrit van Eeden

M.m.v. de Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst: Uit Andächtige musique: Psalm 138 Margaretha Christina de Jong (*1961)

Inoefenen LB 309a

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 139: cantorij 1,allen 2 en 14

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Zingen LB 281: cantorij 1, allen 2 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

Gesproken kyriegebed, beantwoord met

LB 281: allen 4, cantorij 7, allen 10

Glorialied gezongen door cantorij en gemeente: LB 309 a (Gloria a Dios) vertaling: God alle eer, hemelhoge glorie! Loof God in eeuwigheid, amen. Alleluja, amen

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 382: 1 (Lees je bijbel, bid elke dag)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

(naar Anglicaans gebruik begroeten wij vandaag de Heilige Schrift met een gezongen Halleluja)

Lied LB 338b (Halleluja) 1e keer cantorij, daarna allen

Eerste Schriftlezing

Lied Psalm 40: 3

Tweede Schriftlezing Markus 8: 27-9:1

Acclamatie LB 339c (U komt de lof toe)

Schriftuitleg en verkondiging

Cantorij: Singet dem Herrn (Psalm 95)- H.L. Hassler (1564-1612)

Introductie groepskaars

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande) LvdK 476: 4,5 (Mensenzoon tussen de kandelaren)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                

Orgelspel Praeludium und Fuga in C - BWV 553 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst is er een kort en eenvoudig Startzondag-programma.

We verlaten de kerk vandaag door de TORENUITGANG. Buiten staat koffie met koek voor u klaar.

Om kwart voor twaalf zijn er diverse activiteiten; zie daarvoor het programma dat u bij binnenkomst hebt gekregen.

We rekenen op u allemaal, om samen het nieuwe seizoen te starten!

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

MEDEDELINGEN

Mededeling: het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie gesloten van 24 sept. t/m 7 oktober!

Avonddienst Vanavond om 19:00 uur gaat ds. H. Out, predikant van de Waalse Kerk in Den Haag voor. U bent van harte  welkom!

Vorming en toerusting

Ma 1 okt  19:00-20:15 catechese voor tieners o.l.v. ds. Leneke Marchand. Op deze eerste avond zijn de ouders ook uitgenodigd.

Di 2 okt 20:00-21:45 ABC-cursus, basiscursus christelijk geloof olv ds. Giel Schormans.

Do 4 okt 9:30-10:30 christelijke meditatie olv ds. Els vd Wolf in Koningkerk.

Zo 7 okt 12:00-13:30 Lunch 20+ olv ds. Giel Schormans en Dirma Redelijkheid

Koffiemorgen Maandag 1 oktoberi (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Sanseveria
Dinsdag 2 oktober van 14:00 tot 16:00 uur “Wie verre reizen doet, kan veel verhalen”, door Henk Griffioen.
Informatie bij Ans Verschoor, tel. 070 387 0465.

Busreisje voor senioren
U kunt zich tot 1 oktober opgeven voor de busreis met lunch en diner voor senioren op 10 oktober, georganiseerd door de diaconie. Gemeenteleden uit deze doelgroep hebben als het goed is een brief ontvangen. Informatie en aanmelding bij Germa Nauta  tel. 386 61 52 ; mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Willemine de Villeneuve      tel. 319 29 72 / 06-20979652 ; mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zangers gezocht voor klassiek projectkoor

Zin om in een tijdelijk NIEUW klassiek projectkoor * in 5 repetities * in deze kerk mee te zingen?

Olv Hans Houtman  van oktober-november  repeteren we  een aantal klassieke stukken:

- Cantate BWV 98, Was Gott tut ,das ist  Wohlgetan, J.S. BACH

- Rejoice in the lord, PURCELL

Repetities op zaterdagmorgen en maandagavond

Uitvoering: tijdens de vesper op zondag 11 november.

Start: Zaterdagmorgen 6 oktober, 10:00 – 12:00 uur in de Oude Kerk.
Iedereen kan mee doen. Wel is enige zangervaring gewenst en de aanwezigheid tijdens de 5 repetities.
Informatie: zie flyer.

Voor in de agenda:
Di 9 okt 10:00 Bijbelkring Tekst van de week

Di 9 okt 17:30 Samen eten

Do 11 okt 19:45 Kring Hemels Graafwerk

Za 13 okt 20:00 Benefiet concert Voorburgs Operakoor

Zo 14 okt 11:30-13:30 Lunch voor kinderen en ouders

Uw emailadres voor bijzondere berichten Wilt u belangrijke berichten, zoals een overlijden van een gemeentelid, niet missen? Geef dan uw emailadres door aan onze scriba, Melinda Hartevelt.Zij beheert dit bestand en zorgt ervoor dat het alleen voor dit doel wordt gebruikt. Haar emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.