home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 2 december 2018

Orde van dienst 2 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          1e zondag van de Advent-

Dienst van Brood en Wijn

Voorganger:                      Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:   Arjan van Mourik
Lector:                                 Rosalie van Mourik       

Organist:                             Hans Houtman

               

De liturgische schikking heeft vier kelkbloemen als symbool voor de vier bazuinen die door vier engelen worden aangeblazen.
Bij de schikking een gouden schaal met wierook.

Orgelspel voor de dienst: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 (L 433)- J.S. Bach (1685-1750)

Valet will ich dir geben, BWV 736 (oude melodie L441)- J. S. Bach

Welkom

Aansteken van de adventskaars

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 80: 1,2 (O God van Jozef)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied: LB 452: 1,2 (Als tussen licht en donker)

Met en voor de kinderen: filmpje, poster bij het adventsproject (De profeten zien het al)

Kinderadventslied

Micha jij kunt kijken in de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de toekomst lijkt dichtbij.

Zie jij al wat Gods plan is?

En wanneer het begint?

Geef on alsjeblieft een eerste hint.

Waar gaan wij naar toe?

 

Ik zie, ik zie het kleine dorpje Bethlehem.

De grote koning wordt juist daar geboren.

Hij is een veilig thuis voor wie bij hem wil horen.

Klein wordt groot. God blijft God.

 

Micha jij kunt kijken naar de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de toekomst lijkt dichtbij.

Er blijven nog wel vragen: wanneer? En waar? En hoe?

Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.

Eén ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Inleiding op de lezingen

Eerste Schriftlezing

Lied LB 451: 1,2 (Richt op uw macht…)

Tweede Schriftlezing Openbaring 8

Lied LB 451: 4,5

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Helft mir Gottes Güte preisen (L 439)- J.N. Hanff (1630-1706)

Lied LB 943: 1,3,5,6 (God gaat zijn ongekende gang)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor Kerstgiften. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inleiding

Uitwisselen vredegroet

Inzettingswoorden

Klaarmaken van de tafel

Breken van het brood en schenken van de wijn

Lied LB 726: 1,6 (Hoor, een heilig koor van stemmen)

Viering met diakenen, predikant

Uitnodiging

Delen van brood en wijn

Er is druivensap en glutenvrij brood voor wie dat wil.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen dat aangeven bij de ouderling die uitnodigt. Aan het eind komt de predikant en diaken dan naar u toe met het brood en de wijn.

 

Tijdens de viering klinkt orgelspel: Prière à Notre Dame uit Suite Gothique, Op. 25- L. Boëlmann (1862-1897)

Dankgebed

(Tijdens het voorspel mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): LB 440: 1,4 (Ga, stillen in de landen)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                

Orgelspel: Valet will ich dir geben, BWV 736 (oude melodie L441)- J. S. Bach

Voorbede

Na afloop van de dienst zullen de predikant en een lid van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden.

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

MEDEDELINGEN

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Jan van der Wolf van de Open Hof voor.

 

Zondagavond 9 december is er een muzikale vesper o.l.v. ds. Adrie Sterrenburg met muziek van J.S. Bach en G.F. Händel. Thema: ‘de Zoon komt’. M.m.v. Hans Houtman (orgel), Gelske van der Duin (alt) en Kees Alers (fluit).

 

Vorming en toerusting

  • ma 3 dec. 20:00-22:00 Spiritualiteit van Henri Nouwen in de Koningkerk
  • do 6 dec. 9:30-10:30 Christelijke meditatie in de Koningkerk
  • zo 9 dec. 11:30Lunchgroep 20+
  • zo 9 dec. 20:00Gemeentegroeigroep

 

Koffieochtend in de Voorhof

Morgenochtend, 3 december, bent u weer welkom tussen 10:00 en 12:00 uur in de Voorhof.

 

Sanseveria

Dinsdag 4 december van 14:00-16:00 in de Voorhof.

 

Oecumenische Adventsvieringen

Iedere woensdagavond van advent (5, 12 en 19 december) zal er van 19.30 tot 20.00 uur een korte viering zijn in de dagkapel van de St. Martinusparochie. De voorbereiding is in handen van een ‘oecumenisch duo’ vanuit de Martinus en onze kerk. Namens onze kerk zullen Effie Andrée Wiltens en Adriënne  van Mourik daaraan meewerken en ook voorgaan. U bent van harte uitgenodigd (een van) deze vieringen bij te wonen. Het is een mooi en goed om ons in de periode van verwachten en inkeer, midden in de week, te richten op Woord en Lied, op de verwachting van waaruit wij leven.

 

Middaggebed

Donderdag 6 december 12:00 uur vindt het eerste middaggebed plaats in het koor van de kerk. Wees welkom in de stilte van onze kerk.

 

Ontsteking van de lichtjes in de kerstboom

De burgerlijke gemeente nodigt u uit aanwezig te zijn op vrijdag 7 december van 15:00-17:30.

 

Benefietmiddag met kunst en met muziek

Zaterdag 8 december 13:00-17:00 uur, kunstexpositie van professionals en amateurs. afgesloten met concert van cellist Joachim Eijlander en het fluitoctet Blow Up van 15:30-16:30. Opbrengst tbv de toren.

 

Bericht van de diaconie

Vandaag en volgende week zondag liggen de begroting 2019, Jaarrekening 2017 en bijbehorend jaarverslag van de diaconie ter visie in De Voorhof. U kunt uiterlijk 10 december uw reactie richten aan Secretaris College van Diakenen, bij voorkeur per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post p/a Kerkelijk Bureau, Bruijnings Ingenhoeslaan 2 2273 KR Voorburg.

 

Amnesty International

Op zondag 9 december is er na de kerkdienst een Amnesty-stand in de Voorhof. U kunt hier een petitie tekenen voor twee journalisten die in Myanmar gevangen zijn gezet omdat zij berichtten over het militaire optreden tegen de Rohingya.

Op zaterdag 8 december vindt de jaarlijkse Schrijfmarathon plaats in de Voorhof. Iedereen is van harte welkom tussen 10:30 en 16:00 om een brief te schrijven voor een van de tien dappere vrouwen die opkwamen voor de mensenrechten en nu zelf slachtoffer zijn geworden.

 

Kerstviering senioren

Op donderdagmiddag 13 december vindt hier in de kerk van 14.00 uur tot 17.00 uur de ontmoeting met adventsviering plaats voor onze gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Aanmelden tot 6 december aanmelden bij Germa Nauta of Willemine de Villeneuve.           Hulp gevraagd bij het halen en brengen van deelnemers met de auto, en bij de voorbereiding van deze dag (bijv. hapjes klaarmaken en/of de kerkzaal in orde te brengen, vooraf en na afloop).

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag