home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 23 december 2018

Orde van dienst 23 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          4e zondag van de Advent-

Voorganger:                      Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:   Carel de Villeneuve
Lector:                                 Mariska Koning              

Organist:                             Hans Houtman

               

De liturgische schikking bestaat uit een grote witte lelie, de Mariabloem, symbool voor de vrouw (in barensnood). Daaronder harde rode bloemen symbool voor de draak. De schikking staat op zand, symbool voor de woestijn en het strand/de oever.

Orgelspel voor de dienst: Valet will ich dir geben, BWV 735- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom door ouderling

Aansteken van de adventskaars

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 33: 7,8

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied: LB 442 (Op U mijn Heiland)

Met en voor de kinderen: filmpje, poster bij het adventsproject (De profeten zien het al). Vandaag horen de kinderen uit Zacharia 9: 9-10: er komt een nieuwe Koning.

Kinderadventslied

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Openbaring 12:1-9

Lied Psalm 91:1 (Heil hem, die God een plaats bereid)

Tweede Schriftlezing Openbaring 12: 10-18

Lied Psalm 91:2

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Rorate coeli- J. Demessieux (1921-1968)

Lied LB 445 a1, v2,m3, a4 (De nacht is haast ten einde)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor Amnesty International. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

(Tijdens het voorspel mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): LvdK 125: 1,2,5 (O kom, o kom Immanuel)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                

Orgelspel: Magnificat, BuxWV 203 -D. Buxtehude (1637-1707)

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.


MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht en mensenrechtenschendingen. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het gaat bijvoorbeeld om het afschaffen van de doodstraf, het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen en het strijden tegen politiek geweld en vervolging. In 2017 verstuurde de Nederlandse afdeling meer dan 1 miljoen e-mails, brieven en handtekeningen tegen onrecht. Ook mensen uit Voorburg schreven regelmatig brieven. Door de inzet van Amnesty  kwamen in 2017 650 gevangenen vrij, werden oorlogsmisdadigers veroordeeld en kwamen er in 40 landen belangrijke wetswijzigingen tot stand.

Geen vespers 23 en 30 december

Vanavond 16:00 uur is het kinderkerstfeest voor alle kinderen van de gemeente met hun ouders, met kerstdiner  en kerstverhaal ( Godly Play).

Vorming en toerusting

Vanavond. 20:00 uur gemeentegroeigroep bij Liesbeth,

Middaggebed

Elke donderdag, dus ook 27 december, van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een half uur van rust,  gebed en muziek. Wees welkom!

Komende diensten in de Oude Kerk

ü  maandag 24 dec
17:00-20:00 uur Lichtjesavond

21:00 uur ds. Leneke Marchand, jongeren kerstnachtdienst

23:00 uur ds. Giel Schormans, kerstnachtdienst, mmv New Choral Singers

ü  dinsdag 25 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans, gezinsdienst, mmv cantorij

ü  zondag 30 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand mmv Pieter Nieuwenhuis, fluit

ü  maandag 31 dec 19:00 uur ds. Giel Schormans

ü  dinsdag 1 jan 11:00 uur nieuwjaarsbegroeting

Hight tea in de Koningkerk

Tweede kerstdag 26 december, een gezellige middag met   The Balcony Girls, accordeoniste Ilse Roskam en Violiste Moniek de Leeuw, samen met gitarist Dario Poderszki, tijdens de traditionele High Tea in de Koningkerk. Zij bezorgen u een onvergetelijke kerstmiddag met warme muziek uit de koude Balkan.

De toegang is vrij en opgave vooraf is niet nodig. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor info Atte Roskam (0611923478) of Houw The (070-3861135). De thee staat klaar om 14.00 uur, het optreden begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Flyers Vier Kerst in en rond de kerken

Misschien zijn er nog flyers in de Voorhof met de activiteiten van kerken en kerkdiensten op en rond kerst in Leidschendam en Voorburg.

Neem ze dan mee en verspreid die in uw omgeving om zo mensen uit te nodigen deel te nemen aan de echte kerstvieringen!

De kerkenraad wenst u gezegend Kerstfeest

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl,
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.