home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 25 december 2018

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

                                               - Kerstdag -

Voorganger:                                      ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst:                    Bep van Sloten – van de Munt

Lector:                                              Alewijn Schouten

Organist:                                        Jan Droogers

Trompet:                                        Eelco Nieuwenhuis

Cantor:                                           Hans Houtman

M.m.v.                                            de Mariannecantorij

Muziek voor de dienst: Sonata per trombetta sola. (G.B. Viviani )

Lied voor de dienst : NLB 478

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: psalm 95:1,3

Bemoediging en groet:

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met LvK 141

1 allen. 2 cantorij 3 allen

Kyriegebed

Glorialied LB 487 1 cantorij 2 allen 3 allen

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen; afsluiting adventsproject

Projectlied

Schriftlezing Jeremia 23:5-8

Cantorij: ‘O magnum mysterium’ (Mariano Garau)

O magnum mysterium,          O groot mysterie

et admirabile sacramentum  en bewonderenswaardig sacrament

ut animalia viderent               dat mensen de pasgeboren

Dominum natum,                   Heer mogen aanschouwen

jacentum in praesepio:          liggend in een kribbe:

o Beata Virgo,                        o Gezegende Maagd

cujus viscera meruerunt        wier schoot heeft mogen

portare                                   dragen

Dominum Jesum Christum     Jezus Christus, de Heer

Alleluia, alleluia                     Halleluja, halleluja

Schriftlezing Matteus 1:18-25

Lied 473 (Er is een roos ontloken) 1 allen 2, cantorij 3, allen

Schriftuitleg en verkondiging

Cantorij: The Shepherds' Cradle-Song (arr. Charles Macpherson)

Lied NLB 488

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingenInzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de kinderkerk)

Slotlied NLB 486‘ (staande) (kinderen begeleiden met instrumenten)

Wegzending en Zegen

 

MEDEDELINGEN

De komende tijd in de Oude Kerk

• Zondag 30 december 10:00 uur gaat ds. Leneke Marchand voor met het verhaal van twee oude mensen en het kleine Kind. Muzikale medewerking van Pieter Nieuwenhuis op de fluit.

• Maandagavond 31 december om 19:00 uur: met ds. Giel Schormans sluiten we het jaar af in een ingetogen sfeer.

• Dinsdag 1 januari 2018 11:00 uur: nieuwjaarsbijeenkomst met liederen, gebeden en samen wat eten.

• Zondag 6 januari 10:00 uur gaat proponent Martine Oldhoff voor; ’s avonds om 19:00 uur ds. C.W. van der Meij.

 

Middaggebed

Kan de kerk doordeweeks ook niet open zijn? In december zijn we begonnen met een wekelijks middaggebed op donderdag. De kerk is open vanaf 11:45 uur, het middaggebed in het koor van de kerk begint na de klokken van 12:00 uur. Een halfuur van rust, gebed, muziek, een kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.

High tea in de Koningkerk

Tweede kerstdag 26 december, een gezellige middag met The Balcony Girls, accordeoniste Ilse Roskam en Violiste Moniek de Leeuw, samen met gitarist Dario Poderszki, tijdens de traditionele High Tea in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4. Zij bezorgen u een onvergetelijke kerstmiddag met warme muziek uit de koude Balkan. De toegang is vrij en opgave vooraf is niet nodig. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De thee staat klaar om 14.00 uur, het optreden begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegend Kerstfeest. Altijd Welkom!