home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 30 december 2018

Orde van dienst 30 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          Zondag na Kerst-

Voorganger:                      Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:   Els Schippers-Gijsbers
Lector:                                 Thilly Walvoort- van Leeuwen

Organist:                             Gerrit van Eeden

Fluitist:                                Pieter Nieuwenhuis

               

Voor de dienst (blokfluit en orgel): Sonate in F-Dur opus 1, nr. 11 HWV 369 Georg Friedrich Händel 1685-1759 Larghetto-Allegro-Siciliana-Allegro

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 72: 1,6

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Woord ten leven

Lied: LB 473:1,3 (Er is een roos ontloken)

Met en voor de kinderen (De kinderen horen vandaag Psalm 148: Hemel en aarde, zing voor God)

Kinderlied LB 520: 1,6,7 (De wijzen, de wijzen)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 52: 7-10

Lied LB 496: 1,3 (Een ster ging op uit Israel) melodie O little town of Bethlehem

Tweede Schriftlezing Lukas 2: 22-40

Lied NL 159a (Lofzang van Simeon)

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek: Adagio uit Sonate in C-Dur  BWV 1033 Johann Sebastian Bach 1685-1750

Lied LB 475 (Ik mag hier aan uw kribbe staan)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Collecte

De 1e collectie is voor het Diaconale Quotum.

De 2e collecte is voor de Kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Muziek tijdens de collecte: Menuet I en II uit Sonate in C-Dur BWV 1033 Johann Sebastian Bach

(Tijdens het voorspel kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): LvdK ’73 lied 26: 1,4 (Daar is uit ’s wereld duist’re wolken)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                

Orgelspel: Uit De Kunst der Fuge Contrapunctus I  BWV 1080/1 Johann Sebastian Bach

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.


MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

De Diaconie draagt jaarlijks een zgn. diaconaal quotum af aan de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

 

Geen vesper

Vanavond is er geen vesper in de Oude Kerk.

 

Oud en Nieuw

Morgenavond om 19:00 uur sluiten we het jaar af in ingetogen sfeer, met ds. Giel Schormans.

En op Nieuwjaarsdag bent u om 11 uur welkom in de kerk voor een viering met gebed, liederen en declamatie en om met elkaar te praten en wat te eten.

 

Middaggebed

Elke donderdag, dus ook 3 januari, van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een half uur van rust,  gebed en muziek. Wees welkom!

 

Vorming en toerusting

De kringen beginnen pas weer in de week van 7 januari.

Deze week is er wel middaggebed, elke donderdag  van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een half uur van rust,  gebed en muziek. Wees welkom!

 

De kerkenraad wenst u een goed uiteinde en

Vrede en Alle Goeds in het Nieuwe Jaar

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl,
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.